Nyheder

En ny rapport skaber et samlet overblik over de hidtidige miljømæssige og økonomiske resultater af Vandmiljøplan III. Foto: Janne Hansen

28.10.2009 |

Overblik over Vandmiljøplan-resultater i ny rapport

En samlet oversigt over de miljømæssige og økonomiske resultater fra midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan III er nu udgivet.

Nogle GM-afgrøder er designet til at dræbe skadelige insekter. Resultater viser, at fjender af disse skadedyr også kan påvirkes. Foto: Philip Shirk

23.10.2009 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

GMO kan påvirke nyttedyr

Planter, der er genetisk modificerede til at dræbe planteædende insekter, kan også påvirke disse insekters naturlige fjender.

Dræning af tørvejorde frigør store mængder drivhusgasser. For at få en bedre forståelse af processen overvåger forskere fra Aarhus Universitet balancen af CO2, lattergas og metan i tørvejorde, der udnyttes til landbrugsmæssige formål. Foto: Søren Ø. Petersen

20.10.2009 |

Tørvejorde er vigtige for landbrugets drivhusgasbalance

Dræning af tørvejorde fører til en stigning i udledningen af især CO2. Forskere fra Aarhus Universitet forsøger at sætte tal på drivhusgasbalancen for tørvejorde, som udnyttes landbrugsmæssigt.

Et nyt system kan gøre arbejdet mere rationelt, når flere markmaskiner skal spille sammen. Foto: Allan Leck Jensen

08.10.2009 |

Endnu mere effektiv grønhøst er mulig

Med en ny udnyttelse af eksisterende teknologi har forskere vist, at høst af grønfoder kan gøres endnu mere effektivt, hvilket er godt for miljøet, klimaet og økonomien.

Biller er den mest artsrige orden blandt insekterne og har stor betydning for jordens økologi, men er underlagt menneskets påvirkning af miljøet. Foto: Roy Anderson

01.10.2009 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Biller og mennesker tæt forbundet

Den ydmyge bille er knap så ydmyg, som man skulle tro. Tværtimod spiller den en vigtig rolle i jordens husholdning, mens menneskets indflydelse på økologiske systemer påvirker billen.