Nyheder

Kloakrotter skal holdes nede for at undgå, at rotterne bliver en plage. Vedligeholdelse af kloaksystemet kan suppleres med opstilling af rottespærrer. Foto: Karl-Martin Vagn Jensen

28.09.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Pres på rotterne

Forskere fra Aarhus Universitet har deltaget i et projekt, der havde til formål at undersøge virkningen af rottespærrer i Københavns kloakker.

16.09.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

På jagt efter Fyrkats geologiske fortid

Fyrkat gemmer ikke alene på vikingehistorie. Området har også en geologisk fortid. Forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har ved hjælp af moderne teknik undersøgt områdets geologiske historie. Resultaterne kan læses i en rapport udgivet af Aarhus Universitet.

Ensartetheden og den ringe biodiversitet i det danske kulturlandskab forringer levevilkårene for bier. Foto: Per Kryger

12.09.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Bierne har det svært i landbrugsdanmark

Den dalende biodiversitet er skidt for den danske bestand af bier, og det kan koste dyrt.

Forskere fra Institut for Agroøkologi har kortlagt forekomsten af ukrudtsarter i majs i udvalgte lande i Europa. Foto: Janne Hansen

12.09.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Stor variation af ukrudt i europæisk majs

Der findes over 200 arter af ukrudt i majs i Europa. Kun en enkelt art er almindelig i alle de undersøgte lande.