Nyheder

Forskere ved Aarhus Universitet deltager i udviklingen af et webbaseret beslutningsstøttesystem, ”Skimmelstyring”, som skal hjælpe kartoffelavlere med at kontrollere anvendelsen af svampemidler i kartoffelproduktionen. Foto: AU

30.03.2012 | Jordbrug og fødevarer

Beslutningsstøttesystem kan medvirke til at reducere pesticidforbruget i kartoffelproduktionen

Beslutningsstøttesystemet ”Skimmelstyring” skal i fremtiden hjælpe danske kartoffelavlere med at opnå en mere effektiv bekæmpelse af kartoffelskimmel samt reducere forbruget af svampemidler.

Høstudbyttet af hvidkløver kan øges markant, hvis der sættes ind med en effektiv bekæmpelse af snudebiller. Arkivfoto

28.03.2012 | Jordbrug og fødevarer

Målrettet bekæmpelsesstrategi kan forebygge resistens

Forskere ved Aarhus Universitet undersøger udvalgte midler til bekæmpelse af snudebiller i hvidkløver. Formålet er at forhindre, at skadedyr opbygger resistens mod insekticider. Projektet vil også kunne bidrage til at forbedre udbyttet af hvidkløver i økologiske jordbrug.

Flere arter af insekter kan gøre skade på selv tørre, lagrede produkter. Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt effektiviteten af ozon mod insekterne i deres forskellige stadier. Foto: Lars Damberg

26.03.2012 | Jordbrug og fødevarer

Skadelige insekter i korn bekæmpes med ozon

Insekter, der skader korn, majs, ris og andre tørre planteprodukter, kan bekæmpes med ozon.

Galmyg i engrapgræs kan bekæmpes mere effektivt ved hjælp af en temperaturmodel udviklet af forskere fra Aarhus Universitet. Foto: Jørn Lund-Kristensen

19.03.2012 | Jordbrug og fødevarer

Galmyg kan bekæmpes med markant færre sprøjtninger

Forskere fra Aarhus Universitet har udviklet en model, der kan hjælpe landmænd med at reducere brugen af sprøjtemiddel mod galmyg i engrapgræs markant.

Jørgen E. Olesen er udnævnt som professor på Aarhus Universitet. Jørgen E. Olesen er kendt for sin forskning inden for klima og landbrug. Foto: AU

08.03.2012 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:30:Forside

Klimaforsker udnævnt til professor på Aarhus Universitet

Jørgen E. Olesen, der forsker i klimaets påvirkning på landbruget, er udnævnt til professor ved Aarhus Universitet.

Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er udpeget til den nye Natur- og landbrugskommission. Foto: AU

02.03.2012 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Klimaprofessor fra Aarhus Universitet medlem af ny natur- og landbrugskommission

Regeringens nye kommission tæller blandt andre Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet, der er ekspert i landbrug og klimaforandringer.