Nyheder

Græs kan bekæmpe skadedyr, der æder dets rødder, ved hjælp af særlige svampe. Foto: Colourbox

24.08.2015 | Agro

Græs væbnes med grønt våben mod insekter

Udvikling af de første kommercielle græsplanter med naturlige beskyttelse af rødderne mod insektangreb vil føre til reduceret brug af pesticider og styrkelse af den danske græsfrøproduktion.

De danske tal holder sig stort set altid under de standardværdier, der er opregnet i VE-direktivet. Foto: Janne Hansen

17.08.2015 | DCA

Nye tal for klimabelastningen ved dyrkning af hvede og raps til biobrændstof

Forskere ved Aarhus Universitet har opdateret tallene for, hvor stor klimabelastningen er ved dyrkning af hvede og rasp til biobrændstoffer.