Nyheder

Den danske landbrugsproduktion er blevet bedre til at udnytte ressourcerne effektivt. Eksempelvis er det areal, der går til at producere et kg svinekød, reduceret med 1,2 m2. Foto: Jesper Rais

19.02.2015 | DCA

Hvor effektiv er jordbrugsproduktionen egentlig?

Forskere fra Institut for Agroøkologi har udarbejdet en robust model, der kan sætte konkrete tal på, hvor effektiv jordbrugets produktion af fødevarer og forbrug af ressourcer er. Modellen anvender alment tilgængeligt data.

Fluelarver og andre alternative proteinkilder kan blive til økologiske svinekoteletter og æg. Foto: Colourbox

18.02.2015 | DCA

Fluelarver, muslinger og alger på menukortet til høns og grise

Nye typer af grovfoder kan blive værdifulde proteinkilde for økologiske høns og svin. Et nyt projekt med 13 partnere fra ti EU-lande viser, at svins og fjerkræs proteinbehov kan dækkes fuldt ud med lokalt produceret økologisk foder.