Nyheder

Et nyt forskningsprojekt vil give landbruget muligheden for at behandle markerne på grundlag af markernes individuelle egenskaber og forhold. Foto: Janne Hansen

29.06.2015 | DCA

Fremtidens landbrug kombinerer bæredygtighed med produktivitet og effektivitet

Forskere fra Aarhus Universitet er involveret i et projekt med et budget på knapt 100 mio. kr., der vil gøre landbruget klar til en fremtid, hvor bæredygtighed går hånd i hånd med intensiv, effektiv og produktiv planteproduktion.

Forskere fra Aarhus Universitet har kortlagt de modeller, der bruges til at følge pesticiders skæbne på landbrugsjorden, med fokus på danske forhold. Foto: Janne Hansen

25.06.2015 | DCA

Pesticiders skæbne kortlægges

Forskere fra Aarhus Universitet har kortlagt de metoder, der kan bruges til at undersøge, hvad sker der med pesticider på landbrugsjorden. Fokus er på optagelse, nedbrydning og transport af pesticiderne til vandmiljøet.

Skulpesnudebiller, der angriber raps, indgår i forsøg om resistens mod pesticider. Foto: Karl-Martin Vagn Jensen

17.06.2015 | DCA

Evolution er væsentlig at inddrage i plantebeskyttelse

Ukrudt, skadedyr og svampe kan udvikle modstand mod pesticider, så plantebeskyttelsen bliver mindre effektive. Forskere fra Institut for Agroøkologi bruger evolutionsmæssige og økologiske principper til at skabe en bedre forståelse for og forudsigelse af modstanden.

Tildeling af nitratholdigt foder til køer fører til større udledning af lattergas. Foto: Jesper Rais

17.06.2015 | DCA

Nitratholdigt foder giver udledning af lattergas fra malkekøer

Køer udleder mindre af drivhusgassen metan, når de tildeles nitratholdigt foder. Nu viser nye resultater, at dette til gengæld kan føre til, at køerne udleder mere af drivhusgassen lattergas.

Der er forskel på klimaaftrykket i kødproduktionen afhængig af produktionsform. Skotske Højlandskvæg har en positiv effekt på biodiversiteten. Foto: Colourbox

08.06.2015 | DCA

Bøffer fra malkekvæg er mere klimavenlige end dem fra kødkvæg - omvendt er kødkvægsbøffer gode for naturen

Produktion af oksekød påvirker klimaet, miljøet og biodiversiteten – men påvirkningerne afhænger af, hvordan kødet produceres. Der ligger et stort potentiale i at reducere miljøbelastningen pr. kg produceret kød ved at øge udnyttelsen af slagtedyrets spiselige biprodukter.

På et workshop på AU Foulum kan du lære mere om produktion og brug af biochar.

03.06.2015 | DCA

Lær mere om, hvordan aske og biokul kan bruges i landbruget

Er du interesseret i at få mere viden om anvendelse af aske og biokul i landbruget? Nu har du mulighed for at blive klogere om emnet på en workshop den 12. juni 2015, som holdes på AU Foulum og koordineres af SEGES.