Nyheder

20.09.2016 | Agro

Europæiske gæster udtrykte stor begejstring for AU Foulum

200 forskere og repræsentanter fra europæiske virksomheder var over to dage samlet på Aarhus Universitet i Foulum med det formål at skabe grobund for samarbejde inden for bioraffinering.

20.09.2016 | bioraf

Seminar om bæredygtig intensivering af planteproduktionen til fødevarer og bioenergi

Bæredygtig intensivering af planteproduktionen er emnet, når projektet BIORESOURCE inviterer til seminar på Aarhus Universitet.

170 gæster fik en guidet rundtur på AUs forskellige teknologiplatforme. Her besøger en lille skare HTL-anlægget, hvor lektor Ib Johannsen fortæller om mulighederne for at lave råolie af græs. Foto: Margrethe Balling Høstgaard.

20.09.2016 | DCA

Europæiske gæster udtrykte stor begejstring for AU Foulum

200 forskere og repræsentanter fra europæiske virksomheder var over to dage samlet på Aarhus Universitet i Foulum med det formål at skabe grobund for samarbejde inden for bioraffinering.

Sygdommen deform vingevirus hos bier kan overføres, når bierne parrer sig, og medføre kollaps af bifamilien. Foto: Colourbox

13.09.2016 | Agro

Dronninger, sex og samfundskollaps

Sex med mange forskellige partnere, kønssygdomme og deraf samfundskollaps – det er virkelighedens verden hos bier.

Dyrkningsjorden er under tryk fra landbrugets tunge maskiner. Et samarbejde mellem forskere, virksomheder og rådgivere vil finde løsninger på problemet. Foto: Per Schjønning

07.09.2016 | Agro

Maskindesign og afgrødevalg kan mindske jordpakning

De tunge landbrugsmaskiner, der bruges til at bearbejde jorden, tilføre husdyrgødning og bringe høsten i hus, er med til at forringe jorden, men nytænkning i forbindelse med teknik og afgrøder kan afhjælpe det alvorlige problem.

Overskuddet af kvælstof, fosfor og kalium fra landbruget har været støt faldende de seneste 20 år. Foto: Henning C. Thomsen, AU

04.09.2016 | Agro

Landbrugets overskud af næringsstoffer er fortsat faldende

Ny DCA-rapport viser, at overskuddet af kvælstof, fosfor og kalium fra landbruget har været støt faldende de seneste 20 år. De største reduktioner er sket frem til midten af 00’erne, hvorefter udviklingen er begyndt at flade ud, men er fortsat svagt faldende.

Pesticiders effekt på livet i jorden hænger sammen med gødskning og jordbearbejdning. Foto: Colourbox

31.08.2016 | Agro

Pesticiders effekt på livet i jorden er kompleks

Forskning viser, at der er et komplekst samspil mellem pesticider, jordbearbejdning og gødskning, når det gælder effekter på det mylder af liv, der befinder sig i jorden. Dette samspil bør tages i betragtning, når pesticider risikovurderes.

En særlig gruppe svampe kan støtte kartoffelplanten, når den er stresset af mangel på vand og næring. Foto: Janne Hansen

24.08.2016 | Agro

Svampe kan give kartofler en hjælpende hånd

Når jorden mangler vand og næring, kan en kartoffelplante få det svært – med mindre den får hjælp af en særlig gruppe svampe.

Udbyttet i kartofler kan falde, hvis man tilsætter biochar til jorden - især, hvis jorden samtidig mangler vand og fosfor. Foto: Colourbox

24.08.2016 | Agro

Kartofler og biochar er ikke gode venner

Tilsætning af biochar til jorden kan reducere udbyttet hos kartofler – især hvis jorden mangler fosfor og vand.

Dyrene i stalden er selv en kilde til gasser, og i praksis kan udledninger fra dyr og gødning ikke adskilles. Arkivfoto: AU

17.08.2016 | Agro

Ny metode kan måle metanudledningen fra husdyrgødning

EU-kommissionen har pålagt dansk landbrug en dramatisk reduktion af drivhusgasudledninger. Men uden metoder til at måle emissioner er det umuligt at dokumentere effekter af ændret praksis. Forskere sætter nu fokus på denne udfordring og præsenterer en metode, som kan være et vigtigt skridt på vejen mod at kvantificere metanudledningen.

Viser resultater 71 til 80 ud af 133

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste