Nyheder

På Rodens Dag får du mulighed for at se nærmere på fire meter høje rodtårne, hvorfra rodvæksten af forskellige afgrøder kan følges langt ned i jordlaget.

13.05.2016 | Temadag

Rodens dag – gå i dybden med rødderne

Hvad foregår der i de dybe jordlag? Det kan du få svar på, når projektet Deep Frontier byder velkommen til Rodens Dag 3. juni på Højbakkegård.

Oksekød fra malkekvægproduktion er langt mere klimavenligt end oksekød fra ekstensiv kødkvægproduktion. Foto: Colourbox

29.04.2016 | DCA

Ikke alle bøffer er lige store klimasyndere

Produktion af oksekød udleder drivhusgasser og bidrager derved til den globale opvarmning – men ikke alle bøffer er lige store bidragsydere til problemet.

En ny rapport fra DCA giver et overblik over plantebeskyttelsesforsøgene. Foto: Colourbox

29.04.2016 | DCA

Få et overblik over plantebeskyttelse

Resultaterne fra 2015-forsøgene med plantebeskyttelsesmidler ligger klar i en rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Teknik til minimering af jordpakning vises frem ved maskindemonstrationen på Foulumgaard den 3. maj 2016. Foto: Ole Green

17.04.2016 | DCA

Ny teknik til minimering af jordpakning demonstreres på AU Foulum

Effektive markoperationer uden jordpakning kan lade sig gøre med nye tekniske tiltag. Det bliver demonstreret på forskningscentret AU Foulum den 3. maj 2016.

Integreret plantebeskyttelse er vejen frem for at beskytte små afgrøder mod sygdomme, ukrudt og insekter. Foto: Colourbox

17.04.2016 | DCA

Små afgrøder har brug for meget hjælp for fortsat at være bæredygtige

Manglen på muligheder for brugbare plantebeskyttelsesløsninger i små afgrøder koster mere end en milliard euros om året og påvirker ni millioner hektarer i hele Europa.

Der er forskel på, hvordan begrebet bæredygtighed anvendes i forbindelse med biomasse. Foto: Colourbox

17.04.2016 | DCA

Bæredygtighed af biomasse til food og non-food bør bygge på harmoniserede kriterier

Produktion af biomasse skal være bæredygtigt, men der er forskellige definitioner af kriterierne for bæredygtighed. Forskere fra Aarhus Universitet har taget pulsen på, hvordan forskellige europæiske lande definerer kriterierne.

De nye fodringsstrategier og fuldfoderblandinger, der udvikles i projektet, skal tilpasses svinenes behov og den økologiske produktionsform. De vil efterfølgende blive testet i kommercielle økologiske besætninger, hvad angår produktion og foderforbrug.
Hos de økologiske slagtesvin vil de nye foderblandingers effekt på bl.a. tilvækst, foderudnyttelse og kødkvalitet blive testet i praksis.

12.04.2016 | Anis

Nye fodringsstrategier til økologiske svin på vej

Nyt stort forskningsprojekt skal bane vejen til nye foderblandinger til økologiske svin, som er bedre tilpasset deres næringsbehov. I øjeblikket overforsynes de økologiske svin med visse næringsstoffer, da de fodres med blandinger, som er baseret på behovet hos indendørs svin – og det går ud over både produktionsøkonomien og miljøet.

Der er tegn på, at blomster kan forsyne bier med stoffer, der gør bierne bedre i stand til at modstå sygdomme. Arkivfoto

17.03.2016 | DCA

Hjælp til honningbier fra naturens apotek

De blomster, som honningbier besøger, kan mere end blot levere føde til bierne. Der er også tegn på, at blomsterne kan forsyne de travle insekter med stoffer, der gør bierne bedre i stand til at modstå sygdomme.

De danske analyser af fosfor i jorden kan forbedres. Foto: Janne Hansen

17.03.2016 | Agro

Analyser af landbrugsjordens fosforstatus trænger til forbedring

Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt den nuværende metode til at analysere fosfor i jord, fosfortallet, og anbefaler tiltrængte forbedringer.

Forlænget lactation kan være en bonus for landmandens økonomi. Foto: Colourbox

17.03.2016 | DCA

Forlænget laktation er en lovende strategi til bedre økonomi

En forlænget laktationsperiode og dermed kortere kælvningsinterval kan give væsentlige besparelser på blandt andet foder, dyrlæge og reproduktion, som til fulde kan modsvare et fald i den årlige mælkeydelse.

Viser resultater 91 til 100 ud af 133

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste