Plantepatologisk - Meddelelser

Kommissorium for Plantepatologisk Nomenklaturudvalg under Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr (25. februar 2020). Download

Meddelelser fra Plantepatologisk Nomenklaturudvalg

Fortegnelse over danske navne på plantesygdomme (Download version 110319)

Listen er gengivet i marts 2019 ved indtastning af: J.P. Skou Ordbog over Danske Navne på Plantesygdomme forårsaget af bakterier og svampe. 1. udgave, DSR Forlag, 2000. Listen omfatter de navne, der indtil 2000 var godkendt af Det Plantepatologiske Nomenklaturudvalg. Navne, der er godkendt og publiceret senere, findes i "Meddelelser fra Plantepatologisk Nomenklaturudvalg" fra og med Nr. 19 - men vil blive tilføjet listen ved kommende opdateringer. Det skal understreges at de videnskabelige navne på patogenerne i mange tilfælde har ændret sig siden 2000, og at der ofte findes flere synonymer, end dem, der er angivet i listen. Læs mere...

En liste over danske navne på sygdomme forårsaget af virus vil blive tilføjet senere.