Ledelse

Ledelsen for instituttet består af sektions- og sekretariatslederne

Erik Steen Kristensen

InstitutlederInstitut for Agroøkologi
M
H bygn. 8822, 3032
P +4520910371
P +4520910371

Birgit S. Langvad

InstitutsekretariatslederInstitut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Foulum
M
H bygn. 8822, 3011
P +4587157707
P +4523310430

Jørgen Eivind Olesen

Sektionsleder ProfessorInstitut for Agroøkologi - Klima og Vand
M
H bygn. PV20, 8820, 2009
P +4587157778
P +4540821659

Per Kudsk

Sektionsleder ProfessorInstitut for Agroøkologi - Afgrødesundhed
M
H bygn. 7610, A228
P +4587158096
P +4522283382

Tommy Dalgaard

Sektionsleder ProfessorInstitut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed
M
P +4587157746
P +4520706132

Jørgen Eriksen

Sektionsleder ProfessorInstitut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Mogens Humlekrog Greve

SektionslederInstitut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi

Mogens Nicolaisen

Sektionsleder, ProfessorInstitut for Agroøkologi - Entomologi og Plantepatologi

Henning Carlo Thomsen

Ledende jordbrugsteknikerInstitut for Agroøkologi - Markforsøg Askov
M
P +4587157564
P +4540614899

Thomas Birger Jensen

Ledende forsøgsmedarbejderInstitut for Agroøkologi - Markforsøg Flakkebjerg
M
P +4587158201
P +4522283350

Jens Bonderup Kjeldsen

JordbrugsteknikerInstitut for Agroøkologi - Markforsøg Foulumgård
M
P +4587157787
P +4540260782

Den udvidede ledelse inkluderer endvidere:

Forskningsudvalget - Per Kudsk, Myndighedsbetjeningsudvalget - Jørgen Eriksen

Formand for Erhvervsudvalget

Birte Boelt

SeniorforskerInstitut for Agroøkologi - Afgrødesundhed
M
H bygn. 7610, A132
P +4587158276
P +4522283328

Formand for ph.d. programkomitéen

Lis Wollesen de Jonge

ProfessorInstitut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi
M
H bygn. 8831, 2312
P +4587157737
P +4524940550

Formand for Uddannelsesudvalget

Bernd Wollenweber

LektorInstitut for Agroøkologi - Afgrødesundhed

Koordinator for sekretariatet i Flakkebjerg

Sonja Graugaard

InstitutsekretærInstitut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Flakkebjerg
M
H bygn. 7610, A110
P +4587158185
P +4522283307