Ledelse

Ledelsen for instituttet består af sektions- og sekretariatslederne

Erik Steen Kristensen

InstitutlederInstitut for Agroøkologi
M
H bygn. 8822, 3032
P +4587157775
P +4520910371

Birgit Sørensen Langvad

InstitutsekretariatslederInstitut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Foulum
M
H bygn. 8822, 3011
P +4587157707
P +4523310430

Jørgen Eivind Olesen

Sektionsleder ProfessorInstitut for Agroøkologi - Klima og Vand
M
H bygn. PV20, 8820, 2009
P +4587157778
P +4540821659

Per Kudsk

Sektionsleder ProfessorInstitut for Agroøkologi - Afgrødesundhed
M
H bygn. 7610, A228
P +4587158096
P +4522283382

John Erik Hermansen

SektionslederInstitut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed
M
H bygn. 8822, 3033
P +4587158017
P +4529629538

Jørgen Eriksen

Sektionsleder ProfessorInstitut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Mogens Humlekrog Greve

SektionslederInstitut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi

Mogens Nicolaisen

SektionslederInstitut for Agroøkologi - Entomologi og Plantepatologi

Karen Eberhardt Henriksen

SektionslederInstitut for Agroøkologi - Markforsøg Flakkebjerg
M
H bygn. 7610, A108
P +4587158228
P +4530541008

Den udvidede ledelse inkluderer udvalgsformændene og koordinator for sekretariatet i Flakkebjerg

Formænd: Erhvervsudvalget - Birte Boelt, Ph.d.-udvalget - Lis Wollesen de Jonge, Uddannelsesudvalget - Bernd Wollenweber, Forskningsudvalget - Per Kudsk, Myndighedsbetjeningsudvalget - Jørgen Eriksen

Koordinator for sekretariatet i Flakkebjerg: Sonja Graugaard

Birte Boelt

SeniorforskerInstitut for Agroøkologi - Afgrødesundhed
M
H bygn. 7610, A132
P +4587158276
P +4522283328

Lis Wollesen de Jonge

Professor MSOInstitut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi
M
H bygn. 8831, 2312
P +4587157737
P +4524940550

Bernd Wollenweber

LektorInstitut for Agroøkologi - Afgrødesundhed

Sonja Graugaard

InstitutsekretærInstitut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Flakkebjerg
M
H bygn. 7610, A110
P +4587158185
P +4522283307