Harlekinmariehønen i Danmark

Harlekinmariehønen etablerede sig i Danmark i 2006-2007. Den stammer fra Asien og er en invasiv art, der betegnes som den mest invasive mariehøne i verden.

Harlekinmariehønens udbredelse

Selvom harlekinmariehønen kan betragtes som et nyttedyr, fordi den æder bladlus, har den desværre også nogle meget negative egenskaber. Den spreder sig hurtigt og er meget konkurrencedygtig. Den kan derfor blive en trussel for danske mariehøns. I USA har den visse steder udkonkurreret hjemmehørende arter. På nuværende tidspunkt er harlekinmariehønen den dominerende mariehøneart i Københavns grønne områder. Desuden kan harlekinmariehønen være generende for mennesker, når den søger ind i bygninger for at overvintre.

Harlekinmariehønen blev fundet udendørs i Danmark i 2006, formentligt efter at være fløjet ind sydfra eller måske efter at være indført med varer fra områder i verden, hvor den allerede er almindeligt udbredt. I efteråret 2007 blev harlekinmariehønen fundet i store antal i København, og i løbet af 2008 bredte den sig til de sydlige og østlige egne. Arten findes nu i det meste af landet, men optræder stadig mest hyppigt i den østlige del af Sjælland.

Efterlysning af harlekinmariehøns

I Institut for Agroøkologi efterlyser vi fund af harlekinmariehønen for at følge dens spredning i Danmark. Efterlysningen gælder fund gjort både udendørs og indendørs. Da harlekinmariehønen er massivt udbredt i det østlige Sjælland, er det kun nødvendigt at indberette fund fra området øst og nord for Roskilde, hvis der er tale om minimum 10 eksemplarer fundet indendørs. Fra alle øvrige områder af landet er det fortsat vigtigt at indberette fund. Udbredelseskortet opdateres løbende ud fra de indberettede fund.

Hvis du finder larver, pupper eller voksne eksemplarer af harlekinmariehønen, skal du udfylde dette skema om indberetning af fund. Harlekinmariehønen er meget variabel af udseende og kan forveksles med flere hjemmehørende arter af mariehøns. Send derfor foto til tove.steenberg@agro.au.dk eller indsend mariehønsene i en æske til: Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse. På forhånd mange tak for hjælpen.

Tove Steenberg

SeniorforskerInstitut for Agroøkologi - Entomologi og Plantepatologi