Aarhus Universitets segl

Bevilling fra Inge Lehmann-programmet skal styrke landbruget i Grønland

Midt i november modtog Trine Nørgaard, der er adjunkt på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, 2.8 millioner kroner fra Inge Lehmann-programmet under Danmarks Frie Forskningsfond. Pengene skal bruges til at nærstudere æolisk støv, der måske kan være med til at forbedre det grønlandske landbrug.

Trine Nørgaard Foto: Lars Kruse - AU Foto

Æolisk støv, der består af fine mineralske partikler, findes i store mængder i Grønland, hvor det er aflejret af vinden. Et nyt forskningsprojekt, der netop har modtaget støtte fra Danmarks Frie Forskningsfonds Inge Lehmann-program, skal i løbet af de næste tre år gøres os klogere på æolisk støv og på, hvorvidt det kan gøre nytte i det grønlandske landbrug.

”I projektet vil vi undersøge, om det æoliske støv kan have en gavnlig effekt på de fysiske egenskaber i den grønlandske jord, der typisk er meget grovkornet. Vi vil altså undersøge, om vi ved at tilføre jorden æoliske støv kan forbedre f.eks. jordens struktur og dens evne til f.eks. at holde på vand, siger Trine Nørgaard, der er adjunkt på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Hun fortsætter:

”Projektet skal også gøre os klogere på, hvor det æoliske støv stammer fra, og om de næringsstoffer, som støvet transporterer med sig, kan være med til at øge både kvaliteten og mængden af det græs, som dyrkes i forbindelse med den grønlandske fåreavl.”

Et andet fokus i projektet handler om at finde ud af, hvordan og i hvilke mængder støvet skal tilføres markerne, hvis det viser sig at have en gavnlig effekt på jordens struktur og udbytte. Dermed kan projektet bidrage til at styrke det grønlandske landbrug, der potentielt står over for store forandringer som følge af klimaet.

”Klimaforandringerne betyder, at det areal i Grønland, der er tilgængeligt for landbrug, vil vokse, efterhånden som isen trækker sig nordpå. Dermed giver det rigtig god mening, hvis vi kan bidrage til at finde en kilde til at gøre den grønlandske jord mere anvendelig til netop landbrug,” siger Trine Nørgaard.

Projektet, der har fået navnet The Effects of Aeolian Dust on Soil Functions in South Greenland, TADIUS, gennemføres i samarbejde med Göttingen Universitet i Tyskland.

Om projektet The Effects of Aeolian Dust on Soil Functions in South Greenland – TADIUS

Æolisk støv (mineralske partikler af ler og siltstørrelse) transporteret gennem luften og deponeret på jord kan danne nye frugtbare jordlag. I Sydgrønland modtager store arealer formentlig massive mængder af æolisk støv fra nærliggende fluviale deponier (populært kaldet skorstene for støvtransport).

I TADIUS vil et ungt forskerteam fra Aarhus Universitet i samarbejde med Göttingen Universitet i Tyskland undersøge, hvor meget støv der deponeres, og hvordan det indbygges i jordprofilet og påvirker jordens funktioner og frugtbarhed. Desuden vil teamet undersøge, hvordan transport af det deponerede støv (mineralske kolloider) ned gennem jordprofilet foregår i forhold til at stabilisere jorden og forbedre dens egenskaber.

Projektet har tre hovedmål:

  1. At kvantificere kilder (skorstene), fluxe, kvalitet og deponering af æolisk støv på jorden inden for et stort område i Sydgrønland (Vatnahverfi), der er vigtigt for fåreavl.
  2. Undersøge, hvordan støvet er indbygget i og styrer jordens vigtigste funktioner såsom vand- og iltforsyning til planter og biodiversitet.
  3. Samle den nye viden til værktøjer for at kunne kortlægge støvtransport og deponering, der giver de mest produktive områder (f.eks. til græsning). I perspektiv muliggør dette etablering af "best soil management" planer for at fastholde og få indbygget det æoliske støv i en stabil jordstruktur, der kan give sunde og produktive græsnings- og dyrkningsarealer under et skiftende klima.