Aarhus Universitets segl

Droner skal reducere landbrugets CO2 emissioner

ReDoCO2 er et nyt dansk udviklingsprojekt, som Innovationsfonden støtter med 24,3 mio. kr. Forskere fra Institut for Agroøkologi skal i samarbejde med Aalborg Universitet, RegionMidt, SkyTEM og I•GIS udvikle metoder og teknologi til kortlægning og analyse af tørveområder, som er en af det helt store kilder til udledning af CO2 i landbruget. Projektet vil udvikle metoder til en mere nøjagtig bestemmelse af tørvejorders udbredelse samt kulstoflagre.

Foto: AU Foto

Den nationale målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030er næppe gået nogens næse forbi. Men så ambitiøs en målsætning, kræver fokus på og forskning indenfor nye teknologier. Et af midlerne, er skal hjælpe os på vej mod en reduktion på 70% er udtagning af tørvejorde fra landbrugsdrift. Tørvejorde i landbrugsdrift  udleder meget CO2, når jorderne drænes og dyrkes. Udtagningen er derfor et højt prioriteret middel på vejen mod at nå reduktionsmålet indenfor de næste 10 år. 

”Den detaljerede viden om udbredelsen af disse jorde er sparsom, og derfor er det projekt så vigtigt, fordi det kan hjælpe os med at kortlægge de områder, der kan være med til at skabe den største reduktion i CO2-udledningen i Danmark,” fortæller Mogens H. Greve fra Institut for Agroøkologi, som er en del af ReDoCO2-projektet.

Ved hjælp af investeringen fra Innovationsfonden udvikler ReDoCO2-projektet avanceret hardware og software til at kortlægge områder i hidtil usete detaljer og muliggør dermed meget mere nøjagtige estimater kulstoflagre og aktuelle CO2-emissioner. Baseret på disse estimater vil det være nemmere at udvælge de tørveområder, der giver mest værdi i forhold til CO2-udledning at vådlægge og udtage fra landbrugsproduktion.

Droner og 3D

”Vi kommer til at arbejde med en kombination af banebrydende dronemonterede geofysiske sensorer, markdata, maskinlæring, 3D-software til visualisering og cloudbaseret data- og beregningsplatforme. Det vil revolutionere kortlægningen af tørvejorde både nationalt og globalt, fordi det kan gøres i hidtil uset detalje, som giver os mulighed for at lave nøjagtige estimater af kulstoflagre og aktuelle CO2-emissioner herfra,” fortæller Mogens H. Greve. 

Hovedmålet på nationalt plan er at hjælpe med at reducere CO2-udleningen og sikre maksimal effekt af de strategier, der fokuserer på udtagning af landbrugsjord. 

Derudover vil resultatet kunne have en økonomisk, samfunds- og miljømæssig indvirkning, der kan fastholde Danmark i en position som grøn foregangsmand internationalt. Projektet kommer også til at skabe nye eksportmuligheder for dansk grøn teknologi i særdeleshed for projektets erhvervssamarbejdspartnere. 

”Vi ser virkelig frem til at komme i gang med projektet, som er meget aktuelt i forbindelse klimadiskussionen. Ikke mindst er det aktuelt i forbindelse med de mange penge, der fremover skal bruges på at udtage landbrugsjord. For os og de andre partnere, er det også en unik mulighed for at kunne videreudvikle de kompetencer og teknologier, der i de sidste 15-20 år er udviklet i forbindelse med den danske kortlægning af grundvand,” siger projektleder og CEO Niels-Peter Jensen fra I•GIS. 

Om projektet
Samarbejdspartnere: Projektet er et samarbejde mellem danske virksomheder, myndigheder og universiteter. I•GIS A/S, SkyTEM Surveys Aps, Region Midt, Aarhus Universitet, og Aalborg Universitet

Om samarbejdspartnerne

Aarhus Universitet, Sektion for  Jordfysik og hydropedologi ved Institut for Agroøkologi (AGRO). Udfører forskning i jordens fysiske, kemiske og hydrologiske processer for at opnå kvantitativ indsigt i den rumlige fordeling af jordegenskaber på en lokal, regional og national skala. AGRO rådgiver Regeringen i forhold til landbrugets miljø- og klimaudfordringer og har en stærk forskningsindsats i digital jordkortlægning ved hjælp af AI-teknikker.

I•GIS, er en dansk SMV, der tilbyder specialiserede GIS- og geologiske software og services. Virksomheden er stærkt engageret i F&U for derigennem at kunne positionere sig som en højteknologisk virksomhed, der kan levere de bedste ydelser. I•GIS har en stærk national kundebase, men en stadig større andel af virksomhedens omsætning stammer fra eksport.

SkyTEM, er en højt specialisereret virksomhed med over 50 ansatte og verdensomspændende aktiviteter indenfor helikopterbaseret kortlægning af geologi. I mere end et årti har virksomheden udviklet nye teknologier til kortlægning og introduceret nye produkter, som har gjort virksomheden en international succes med afdelinger rundt omkring i verden.

Region Midt, dækker 19 kommuner. Region Midt er myndigheden for jordforurening og koordinerer regional udvikling inden for natur, miljø, forurening og turisme. Siden 2007 har RM samarbejdet med kommunerne om spørgsmål vedrørende klima, jordforurening og vand og har stor interesse i jordfordeling.

Aalborg Universitet, laboratoriet for forskning i computer vision ved Aalborg Universitet har forsket i computer vision og machine learning i mere end 20 år. Laboratoriet er specialiseret i udvikling og anvendelse af banebrydende databehandlingsteknikker, dataintegration og datavidenskab indenfor mange aktuelle problemstillinger. Til ReDoCO2 projektet vil der skulle arbejdes med de seneste Deep Learning algoritmer for at kunne håndtere og udnytte de mange forskelligartede typer indsamlede data.

Finansiering: 
Innovationsfondens investering: 24,3 mio. kr.
Samlet budget: 32,2 mio. kr.
Varighed: 4 år. 
Officiel titel: Reducing and Documenting CO2 emissions from Peatlands - ReDoCO2 - 0177-00086
Kontakt: 
Mogens H. Greve, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. E-mail:  Greve@agro.au.dk Mobil: +4520726734 eller
Projektleder og CEO Niels-Peter Jensen, I•GIS A/S. E-mail: npj@i-gis.dk. Telefon +45 25230075