Aarhus Universitets segl

Kostråd kan reducere klimaaftryk fra kosten med cirka en tredjedel

Hvis vi spiser efter de officielle kostråd, kan vi reducere kostens klimaaftryk med i størrelsesorden 31 til 44%. Det viser beregninger foretaget af DTU Fødevareinstituttet og Aarhus Universitet med to forskellige datasæt over fødevarernes klimaaftryk.

Foto: Colourbox

I en ny undersøgelse har forskere fra DTU Fødevareinstituttet og Aarhus Universitet sammenlignet klimaaftrykket fra forskellige danske kostmønstre, hvilket resulterer i meget forskellige klimaaftryk fra kosten.

Ifølge de officielle kostråd fra Fødevarestyrelsen ”godt for sundhed og klima” skal kosten være planterig og indeholde en begrænset mængde kød og fisk. Ved at følge kostrådene kan klimaaftrykket blive reduceret betydeligt. Ved at skifte til en vegetarkost med en sund fødevaresammensætning er det muligt at opnå yderligere reduktion i klimaaftrykket fra kosten.

Kostændringen fra den gennemsnitlige danske kost til den planterige kost, som følger de officielle kostråd, reducerer klimaaftrykket fra kosten med 31% beregnet med AU-DTU-klimadata og med 43-44% med data fra Den store klimadatabase (BCD-data). Beregningerne viser desuden, at en ændring fra en gennemsnitlig dansk kost til en sund vegetarkost kan reducere klimaaftryk fra kosten med 37%, hvis man bruger AU-DTU-data og med 60%, hvis man bruger BCD-klimadata i beregningerne.

Forskellige opgørelsesmetoder

De to datasæt benytter forskellige opgørelsesmetoder, som i nogle tilfælde giver store forskelle på det estimerede klimaaftryk fra de specifikke fødevarer. Dette gælder især for oksekød, som har et markant højere klimaaftryk per kg i BCD-data, mens klimaaftryk per kg mælk ligger væsentligt lavere sammenlignet med AU-DTU-data og de fleste andre LCA databaser. Det er denne forskel i klimaaftryk i oksekød, der er hovedårsag til, at reduktionspotentialet bliver højere ved anvendelse af BCD-data sammenlignet med anvendelse af AU-DTU-data.

BCD-data står for Big Climate Database (Den store klimadatabase), som tænketanken CONCITO står bag. AU-DTU-data er baseret på nuværende tilgængelige klimaaftryk for fødevarer fra videnskabelige studier tilvejebragt i en litteratur-gennemgang i samarbejde mellem Aarhus Universitet og DTU Fødevareinstituttet. Det viser desuden, at der stadig er relativt begrænset viden om fødevarernes klimaaftryk og dermed behov for yderligere studier, som følger internationalt anerkendte harmoniserede standarder.

Et mindre indtag af kød – især af oksekød

I den planterige kost baseret på de officielle kostråd er indtaget af vegetabilske produkter, heriblandt frugt og grønt, bælgfrugter, nødder og frø samt brød og gryn, øget i forhold til den gennemsnitlige danske kost. Til gengæld er det samlede indtag af kød (okse, gris og fjerkræ) reduceret til cirka en tredjedel i forhold til den gennemsnitlige danske kost. Det er indtaget af både oksekød og svinekød, der er reduceret, mens indtaget af fjerkræ er øget. Herudover er indtaget af mælk og ost reduceret, mens fisk er øget i den planterige kost i forhold til den gennemsnitlige danske kost.

Det største bidrag til reduktion i klimaaftrykket fra kosten kommer fra reduktionen i indtag af oksekød i den planterige kost, men reduktion i indtag af andre animalske produkter (som grisekød og ost) i den planterige kost bidrager også til en betydelig reduktion i klimaaftrykket fra kosten. Det slår især igennem, når beregningerne tager udgangspunkt i AU-DTU-data.


Læs mere

Beregningerne er dokumenteret i en ny videnskabelig artikel i tidsskriftet Foods: Carbon Footprint Reduction by Transitioning to a Diet Consistent with the Danish Climate-Friendly Dietary Guidelines: A Comparison of Different Carbon Footprint Databases, og i en rapport fra DTU Fødevareinstituttet: Carbon footprint of different dietary patterns in Denmark.  Undersøgelsen er delvist finansieret af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og af Klimarådet.

Find desuden mere information om databaser over fødevarers klimaaftryk, og de metoder, der er anvendt i Vidensyntese om livscyklusvurderinger og klimaeffektivitet i landbrugssektoren (pdf) fra Aarhus Universitet.

Find de officielle kostråd på Fødevarestyrelsens website: De officielle Kostråd – godt for sundhed og klima.

Kontakt

Seniorforsker Ellen Trolle, tlf. 20891512, eltr@food.dtu.dk

Lektor Lisbeth Mogensen, tlf. 23822998, Lisbeth.Mogensen@agro.au.dk