Aarhus Universitets segl

Lavere tryk i dækkene kan mindske jordbelastningen

Et lavere tryk i traktorens dæk er vigtigere end selve dækkets konstruktion, når det handler om at mindske komprimering af jorden på dyrkede marker. Det har forskere fra blandt andet Aarhus Universitet fundet frem til i et studie, hvor de har kigget på, hvordan dæk har udviklet sig igennem tiden samt målt, hvor stor en belastning jorden udsættes for, når landmanden vælger forskellige typer dæk eller forskelligt lufttryk i dækkene.

Foto: Colourbox

Der bruges tungt maskineri på markerne i nutidens landbrug, og selvom maskinerne på mange måder gør arbejdet i marken nemmere, så udgør de på samme tid en risiko for komprimering eller pakning af jorden. Jordbearbejdning som f.eks. pløjning kan effektivt løsne komprimeringen i den øverste del af jorden, men det har ofte en meget begrænset effekt på jorden længere nede. Forskere fra blandt andet Aarhus Universitet har derfor undersøgt, hvorvidt man ved at anvende dæk med bestemte egenskaber kan mindske belastningen af jorden på markerne. 

”Dækkenes egenskaber spiller en vigtig rolle i forhold til komprimering af jorden, og vi har undersøgt, hvad dækkenes konstruktion, tryk og belastning betyder i forhold til belastning af jorden,” forklarer ph.d.-studerende Loraine ten Damme fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. 

Sonde kan måle belastningen i jorden

For at måle, hvordan forskellige dæk påvirker jorden, har forskerne målt jordbelastningen ved hjælp af en simpel sonde med et gummimembranhoved, også kendt som Bolling-sonder

”Vi har brugt en såkaldt ballonsonde, som er en slags ballon, som sidder fast for enden af et langt pvc-rør. Røret placeres i et boret hul i jorden og fyldes senere med en ukomprimerbar væske som vand. Når en traktor kører over sonden, komprimeres ballonen, og vi kan registrere trykket og beregne spændingen på sonden,” forklarer Loraine ten Damme. 

Ifølge forskerne er det en nem måde at påvise belastningen i jorden, selvom metoden ikke viser, hvilken retning belastningen har. Med andre ord viser den det, forskerne kalder gennemsnitlig normal belastning. 

Dæk konstruktion påvirker ikke jordbelastningen

Loraine ten Damme og hende kolleger har undersøgt henholdsvis evolutionen indenfor traktordæk, samt hvordan dæk kan reducere komprimering af jorden mest muligt. I løbet af de sidste 50 år har dækkene udviklet sig fra små og smalle dæk til de store brede dæk, som vi kender fra landbruget i det.

”Det var ingen overraskelse for os, da vi fandt ud af, at jordbelastningen er betydeligt lavere med de moderne store dæk. Men i vores undersøgelse fandt vi også frem til at belastningen af jorden var præcis den samme for dæk af samme dimension men med forskellige konstruktion. V kan altså konkludere, at selve dækkets konstruktion ikke har nogen indflydelse på jordbelastningen. På den anden side er det konstruktionen af ??dækkene, der gør det muligt for dækket at have visse inflationstryk,” fortæller Loraine ten Damme.  

Lavere dæktryk kan mindske belastningen

Når konstruktionen ikke spiller nogen stor rolle i forhold til belastning af jorden, så måtte forskerne se på andre aspekter såsom dæktryk. Her fremgik det tydeligt, at jo større en kontaktflade og jo lavere dæktryk desto bedre. 

”Det var tydeligt, at et lavere dæktryk spiller en rolle i forhold til belastning af jorden. Når trykket i dækket er lavt, så vil kontaktfladen blive større og trykket fordeles ud på et større område,” forklarer Loraine ten Damme.  

Ifølge forskerne betyder det, at det med hensyn til reduktion af jordbelastning ikke nødvendigvis er den bedste løsning at købe de dyreste dæk på markedet, i stedet er det vigtigt at kigge efter dæk, der kan bruges med et relativt lavt dæktryk .

”Hvis man har et højt lufttryk i sine dæk, så vil man også koncentrere belastningen på et mindre område. I stedet kan man med fordel udnytte de moderne dæks fleksibilitet og veksle mellem lavt tryk, når man kører i marken og et højere, når man kører på vejen, også selvom det tager tid at ændre trykket den ene eller den anden vej,” siger Loraine ten Damme.  

Der er fordele ved vekslende dæktryk

Det kræver ekstra tid at fylde luft i dækkene, når man som landmand skal køre på vejene for derefter at fjerne det igen, når man skal ud på marken. Men der er ifølge forskerne flere gode grunde til at gøre det, selvom det virker besværligt. 

”Det kan virke lidt besværligt at skulle tilpasse lufttrykket i dækkene, når man for eksempel skal køre gylle på marken, for så skal man i takt med at vognen bliver lettere lukke mere luft ud af hjulene, og modsat ved høst, hvor der skal mere luft i dækkene i takt med at kornvognen bliver tungere. Men der er fordele udover en mindre belastning på jorden. Når man har det rette lufttryk i dækkene på traktoren, så kan man også blive hurtigere færdig i marken og dermed også spare brændstof,” afslutter Loraine ten Damme. 

Bag om forskningen
Samarbejdspartnere: Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, Bern University of Applied Sciences, Michelin Ladoux, Agroscope, Swedish University of Agricultural Sciences og Norwegian University of Life Sciences
Finansiering: This work was funded by the Ministry of Environment and Food of Denmark via the COMMIT project (GUDP Grant no. 34009-16-1086) and the Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research (Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF) through grant no. O-17-23-959
Interessekonflikter: Ingen
Læs mere: Publikationerne ”The contribution of tyre evolution to the reduction of soil compaction risks” og ”Construction of modern wide, low-inflation pressure tyres per se does not affect soil stress” er skrevet af Loraine ten Damme, Matthias Stettler, François Pinet, Patrick Vervaet, Thomas Keller, Lars Juhl Munkholm og Mathieu Lamandé
Kontakt: Ph.d.-studerende Loraine ten Damme, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. E-mail: ltd@agro.au.dk