Aarhus Universitets segl

Omstillingsprocesser i landbrugssektoren: At udforske faktorer, der påvirker landmandens adfærd for at forstå landbrugsovergange

I løbet af sit ph.d.-studium har Bonnie Averbuch forsket i omstillingsprocesser i landbrugssektoren. Moderne landbrug har haft utilsigtede og uhensigtsmæssige konsekvenser, og omstilling til bæredygtige landbrugssystemer har derfor været genstand for omfattende debat. Bonnie Averbuch har undersøgt hvordan værdier og kultur påvirke landmandens adfærd i omstillingsprocesser.

Foto: Bonnie Averbuch

De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelse at omstilling foregår på forskellige skalaer og måder, specifikt at tilgange til omstilling udspiller sig relationelt i forhold til eksisterende strukturer og indebærer ikke nødvendigvis skabelse af nye strukturer, agenter mobiliserer et repetoire af handlinger som opfattes som mulige såvel som meningsfulde, forståelser af omstilling skal tage højde for at aktørers forståelse og handlinger er kontekstafhængig, og omstilling kan finde sted i forskellige spor. Undersøgelsen peger derfor på behovet for en sammensat og integreret forståelse af omstilling.
Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende. 

Tid: Onsdag den 1. december 2021 kl. 13.00
Sted: Møderum 2, 8814-3050, Foulum, Blichers Alle 20, 8830 Tjele, Aarhus Universitet.
Forsvaret afholdes også online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Karina Rysholt Christensen; kch@agro.au.dk 
Afhandlingens titel: Agricultural transitions: Exploring farmer agency for a refined understanding of change processes
Kontaktinfo: Bonnie Averbuch, e-mail: bonnie.averbuch@agro.au.sk, tlf.: +45 21381682
Bedømmelsesudvalg:

Lektor Søren Kerndrup, Department of Planning, Aalborg University, Denmark

Seniorlektor, Programdirektør Katrin Prager, Department og Geography and Environment, University of Aberdeen, Scotland

Lektor Professor Lars Elsgaard (formand), Department of Agroecology, Aarhus University, Denmark

Hovedvejleder:
Seniorforsker Chris Kjeldsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Forsker Martin Hvarregaard Thorsøe, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences (GSTS) 
Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N.