Aarhus Universitets segl

Ph.d.: Rådgivningens og forvaltningens rolle for jordbrug-fødevaresystemets grønne omstilling

Ph.d.-forsvar, fredag den 7 oktober 2022. Emilia Noel Ptak.

Foto: Emilia Noel Park

Jordbrugs- og fødevaresystemets forvaltning omfatter et væld af problemstillinger, der rækker på tværs af landskaber, institutioner og sektorer. I dette spændingsfelt spiller rådgivningen en central rolle som forbindelsesled mellem beslutningstagerne i jordbruget, og de krav samfundet, gennem jordbrugs-, miljø- og klimapolitikken, stiller i forhold til den grønne omstilling.
Denne såkaldte Nexus Governance udfordring adresseres i Emilias PhD afhandling på baggrund af studier omkring jordbrugets tab af kvælstof og udledningen af drivhusgasser. Her illustreres eksisterende governance-regimers utilstrækkelighed i forhold til den grønne omstilling, og der argumenteres for, at en systemtilgang er påkrævet, for at adressere de globale problemstillinger jordbrugs- og fødevaresystemet bidrager til.
PhD-afhandlingen præsenterer case studier fra Danmark Polen og Skotland, med fokus på, hvordan diskurser (normer og regler) mellemmænd i form af landbrugskonsulenter og rådgivning påvirker forvaltningen af jordbrug-fødevaresystemer, og dermed den grønne omstilling.  Særligt vigtigt er evnen til at overkomme ellers modstridende silo-politikker således at de forskellige- og ofte modstridende mål for jordbrugs-, miljø- og klimapolitikken i højere grad kan kombineres.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid:  07 oktober 2022 kl. 9:00
Sted: Bygning 22, Auditoriet, Foulum, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Blichers Alle 20, 8300 Tjele, Denmark
Afhandlingens titel: Navigating Nexus Governance: The Role of Intermediaries in Agrifood System Transitions

Kontaktinfo: Emilia Noel Ptak, e-mail:eptak@agro.au.dk & eptak22@gmail.com, tlf.: +48731682923

Bedømmelsesudvalg: 

Professor Birgit Kopainsky, Institut for Geografi, Bergen Universitet, Norge

Professor Jale Tosun, Institut for Statskundskab, Heidelberg Universitet, Tyskland

Lektor Lars Elsgaard (forperson), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Tommy Dalgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:

Post-doc Morten Graversgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Seniorforsker Helle Ørsted Nielsen, Institut for Statskundskab og Institut for Miljøvidenskab - Samfundsvidenskabelig og geografisk miljøforskning, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences (GSTS)
Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N.