Aarhus Universitets segl

Prisvindende speciale bidrager til forbedret indtjening i hvededyrkningen

Tidligere agrobiologi studerende Niels Frederik Vestergård modtager årets IdaGaardFondens specialepris for sit afsluttende speciale om status på ny resistens over for succinatdehydrogenasehæmmere i Septoria i Danmark og Sverige.

Niels Frederik Vestergård modtager IdaGaardFondens pris for sit speciale om status på ny resistens i Septoria i Danmark og Sverige. Foto: Niels Frederik Vestergård

Idagaardfonden blev stiftet i 1929 af Jens Hvidbjerg med det formål at støtte landbrugsforskning, som kan forbedre produktionsvilkårene og rentabiliteten i dansk landbrug. Hvert år uddeler Idagaardfonden sin specialepris til tre studerende, hvor specialet har understøttet et mere rentabelt landbrug i Danmark.

I år er prisen blandt andet gået til Niels Frederik Vestergård fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Hans speciale med titlen ”Status on emerging resistance to succinate dehydrogenase inhibitors in Zymoseptoria tritici in Denmark and Sweden” er både velskrevet og veldokumenteret, og det vil også kunne bidrage til at forbedre indtjeningen fra dyrkning af hvede.

Vigtig problemstilling på den lange bane

Idagaardfonden giver følgende begrundelse for udvælgelsen af Niels Frederik Vestergård som vinder:

”De opnåede resultater fra undersøgelsen kan bruges i praksis til at informere og vejlede landmændene, når det kommer til at optimere brugen af fungicider og minimere resistensudvikling. Hovedkonklusionerne var, at en blanding af og vekslen mellem forskellige virkemåder, minimering af dosis og antal sprays er de mest kritiske faktorer for at reducere resistensudvikling. Den opnåede dokumentation fra specialearbejdet understøtter den nuværende IPM-strategi. Det ses som et væsentligt input til at overbevise landmændene om den rette kontrolstrategi. Vigtigst af alt vil anbefalingen om at minimere resistensudvælgelsen ikke reducere landmændenes muligheder for en rentabel produktion. Samtidig vil disse strategier forlænge fungicidernes effektive levetid. “

Der ligger et yderst grundigt og kompetent forskningsarbejde bag specialet, og det er også både Niels Frederik Vestergård og hans vejledere Lise Nistrup Jørgensen og Thies Marten Heicks forhåbning, at resultaterne vil blive publiceret som en videnskabelig artikel.

”Jeg håber, at resultaterne kan blive publiceret, så de bliver tilgængelige for rådgivere og andre, som kan formidle det videre ud til landmændene,” siger Niels Frederik Vestergaard, der er meget beæret over at have vundet den fine pris.

Erhvervs-ph.d.

Prisvinderen har heller ikke tænkt sig at stoppe sin forskerkarriere med sit prisvindende speciale. Han fortsætter sin forskning som erhvervs-ph.d.-studerende ved Institut for Agroøkologi i sektionen for Afgrødesundhed. Hans ph.d. er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Sejet Planteforædling.

”Projektet går kort fortalt ud på at identificere nye resistensgener i vinterhvede overfor svampesygdommen hvedegråplet og inkorporere disse i nye sorter eller sortsblandinger,” fortæller Niels Frederik Vestergård.

Den fine pris vil blive overrakt d. 5. april ved en ceremoni, der afholdes af Idagaardfonden.

Supplerende informationer

Læs mere: Du kan læse mere om Idagaardfonden på deres hjemmeside. Niels Frederik Vestergård’s speciale er desværre ikke offentligt tilgængeligt endnu. 
Kontakt: Erhvervs-ph.d.-studerende Niels Frederik Vestergård, Institut for Agroøkologi v. Aarhus Universitet og Sejet Planteforædling. Mail: frederik.vest@agro.au.dk