Aarhus Universitets segl

Professor arbejder for en bæredygtig fremtid fri for kemiske ukrudtsmidler

Bo Melander tiltræder som professor i ukrudtsvidenskab ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Han har brugt årtier på at studere, hvordan vi kan opretholde et produktivt og bæredygtigt landbrug uden at ty til pesticider. Siden han som barn bekæmpede kvikgræs på forældrenes ejendom på Langeland og til sit nuværende arbejde med ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse, har bæredygtige tilgange til landbruget været hans fokus.

Professor Bo Melander Foto: Camilla Brodam Galacho

Bo Melander's interesse for landbrug og bæredygtighed blev sået i barndommen på Langeland, hvor hans far arbejdede som landbrugskonsulent. Allerede som syv årig var Bo Melander med sin far på besøg hos de langelandske landmænd.  
 
“Det var allerede her jeg fattede interesse for landbrug. Den gang var der store problemer med ukrudt på Langeland, det var i særdeleshed flyvehavre, man fokuserede på,” fortæller Bo Melander.  

Som konsulent rådgav Bo Melanders far landmændene om, hvordan de bedst kunne bekæmpe ukrudtet. Da der ikke fandtes så mange pesticider den gang, var fokus på ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse. Det er også noget den nye professor selv har praktisk erfaring med fra sine forældres ejendom.  

“Der var kvik i store mængder, og når jeg kom hjem fra skole, så arbejdede jeg i marken med harven for at se, om jeg kunne få bugt med græsro’en, som kvik kaldes på langelandsk,” fortæller han.  

Selv efter at have kørt vognfuld efter vognfuld af kvikudløbere væk fra forældrenes marker, havde Bo Melander ikke mistet gejsten for landbrug og bekæmpelse af ukrudt. Han valgte agronomien som sin vej, og det skulle vise sig at være nøglen til hans passion for en bæredygtig landbrugspraksis. 

Økologisk dyrkning og ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse 

I 1988 blev Bo Melander ansat ved Flakkebjerg Forsøgsstation, hvor han begyndte sin karriere med at fokusere på forsøg med bekæmpelse af ukrudt som ager-rævehale, vindaks og kvik.  

“De forsøg, vi lavede, blev udført som en del af regeringens bestræbelser på at reducere kvælstofudvaskning og begrænse brugen af syntetiske pesticider,” fortæller han.  

Bo Melander arbejdede sig gradvist op i forskningsverdenen, selvom faste ansættelser ikke var garanteret dengang. Han skulle søge og sikre midler til sine forskningsprojekter, men hans passion og engagement forblev urokkelige. 

I 1994 havde Bo Melanders interesseret sig for økologisk landbrug og ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse. Regeringen havde den gang et mål om at fremme økologisk dyrkning og reducere pesticidforbruget, og der kom stor fokus på hans forskning. Han blev derfor en vigtig del af et forskerteam, der arbejdede på at udvikle metoder til ukrudtsbekæmpelse uden brug af kemiske midler. 

Robotter og stribedampning 

Bo Melander har igennem sin karriere været med til at udvikle innovative teknologier, herunder robotter, der mekanisk bekæmper ukrudt i forskellige afgrøder.  

“I samarbejde med Frank Poulsen Engineering har vi udviklet robotter, der automatisk fjerner ukrudt mellem roer. Denne teknologi er mulig takket være kunstig intelligens, der genkender roerne i forskellige situationer og styrer et lugeaggregat til automatisk ukrudtsfjernelse. Denne udvikling har jeg været med i helt lige fra starten af,” fortæller han.  

Bo Melander er ukrudtsbekæmpelsens Georg Gearløs. Man kan fx bekæmpe ukrudt ved at dampe hele jordoverfladen ned til 15 cm dybde.  

“Vi har arbejdet med et koncept, hvor man kun damper i de striber, hvor grønsagerne eller afgrøden bliver sået. Det er relevant, for når man damper i den række, hvor afgrøden skal vokse, så slår man mange af de ukrudtsfrø ihjel, som ellers ville kunne skabe ukrudtsproblemer for afgrøden senere. Man kan nærmest sige, at man steriliserer den række, der skal dyrkes,” forklarer han, og fortsætter “Det er dog ikke en metode, man bruger længere. Men det var meget brugt i en årrække.” 

Kærlighed til planter og natur 

Ud over sit arbejde som forsker er Bo Melander botaniker af hjerte. Han har en stor passion for vilde planter og er aktiv i Dansk Botanisk Forening. Her deler han sin viden om planter og natur med offentligheden og leder ture og ekskursioner. 

Og netop botanikken kommer også til at spille en rolle i Bo Melanders fremtidige virke som professor.  

“Min viden om botanik og plantesamfund er noget, jeg gerne vil bringe i spil i de kommende år i forbindelse med den øgede fokus på biodiversitet. Jeg vil gerne arbejde med, hvad vi kan gøre for at landbruget, altså den dyrkede overflade, kan bidrage til øget biodiversitet. Godt 60% af Danmarks areal er opdyrket. Det siger sig selv, at hvis Danmark skal bidrage til en forbedring af biodiversiteten, så er det altså ikke nok bare at se på naturarealerne,” siger han. 

Han påpeger dog, at det ikke er så lige til, landbruget skal jo producere nok, mens det skal kunne levere føde til insekter, fugle osv.  

“Vi er bare nødt til at erkende, at landbruget må hjælpe til. Det kunne bl.a. gøres ved at have flere levende hegn og forskellige småbiotoper hist og her. Det er jo ikke noget, der kan løses ved at knipse med fingrene, men det er i hvert fald noget, jeg kommer til at bruge tid og kræfter på,” siger han.  

Fremtidens ukrudtsbekæmpelse 

Bo Melander fortsætter arbejdet inden for feltet ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse, og han bidrager til udviklingen af metoder og teknologier, der hjælper landmænd med at reducere brugen af pesticider og fremme bæredygtige landbrugspraksis. Han har været en vigtig aktør inden for dansk landbrugsforskning og har spillet en afgørende rolle i den nationale og internationale indsats for at finde løsninger på ukrudtsproblemer i landbruget. 

Han har blandt andet været formand for den europæiske arbejdsgruppe for ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse i 12 år, hvilket har bidraget til at forme fremtiden for ukrudtsbekæmpelse på tværs af kontinenter. 

Fra barndommens marker på Langeland, hvor han sammen med sin far bekæmpede ukrudt, til sin nuværende position som en pioner inden for ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse, har bæredygtige tilgange til landbrug været hans hjertesag. Hvad fremtiden indeholder kan selv ikke en professor i ukrudtsvidenskab spå om, men:  

“Jeg kommer til at fortsætte arbejdet med bæredygtige løsninger til landbruget. Behovet for ikke-kemisk bekæmpelse af ukrudt bliver større og større i takt med at flere pesticider forbydes eller ukrudtsplanterne bliver resistente mod midlerne. Teknologien er med os, og jeg vil fortsætte mit samarbejde med ingeniører i fremtiden, så vi kan udvikle nye robotter, der igennem maskinlærings- og AI-teknologi, kan hjælpe os med at bekæmpe ukrudt på en bæredygtig og ikke-skadelig måde i fremtiden,” afslutter han.  

Aarhus Universitet har ansat Bo Melander som professor i ukrudtsvidenskab med virkning fra d. 1. november 2023. Han afholder sin tiltrædelsesforelæsning d. 13. december 2023. Nærmere program og invitation følger.  

Mere information 

Kontakt: Professor Bo Melander, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +45 22283393 eller mail: bo.melander@agro.au.dk