Aarhus University Seal

30 års klimaforandringer: ny viden om temperatur- og nedbørsændringer

Hvordan har vejret ændret sig de sidste 30 år? Det har forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet undersøgt ved hjælp at data fra AU Viborgs egen meteorologiske vejrstation ved forskningscentret i Foulum, resultaterne viser ændringer i temperatur såvel som nedbør.

Photo: Margit Styrbæk Jørgensen, AU

Vinteren og foråret er blevet varmere og efteråret vådere i de seneste 30 år, det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Her har forskere arbejdet med meteorologiske data fra 1991-2020 og sammenlignet dem med tidligere undersøgelser.

“Vores analyse viser, at den årlige gennemsnitstemperatur i Foulum er steget markant med 0,9 °C i perioden 1991-2020 sammenlignet med de foregående 30 år. Vinteren og foråret har især oplevet temperaturstigninger, mens sensommeren og efteråret fortsat er præget af de største nedbørsmængder. Det skal tilføjes, at den største stigning i mængden af nedbør ses i januar og februar måned. I juli-oktober, ser vi de største mængder nedbør, ganske som vi også så det i perioden fra 1961-1990,” fortæller IT-medarbejder Margit Styrbæk Jørgensen og akademisk medarbejder Kirsten Kørup fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. 

Resultaterne bygger på data fra AU Viborgs egen meteorologiske vejrstation, som ligger i Midtjylland ikke langt fra Viborg. Stationen spiller en afgørende rolle i den landbrugsforskning, Aarhus Universitet står for i området. Her bruger forskerne vejrstationen i deres forsøg. Vejret har en stor indflydelse på landbruget og dermed også landbrugsforskningen.

“De ændringer i temperatur og nedbør, som vi ser her, har en direkte indvirkning på afgrødeproduktion og landbrugspraksis, derfor er det afgørende, at vi skaber et overblik over ændringerne, og at vi forstår forandringerne i vejret, ikke kun os som forskere, men landbruget generelt, så vi kan tilpasse os og sikre en bæredygtig fremtid,” siger seniorforsker Finn Plauborg fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Præcis registrering af klimaforandringer

Forskerne har brugt avanceret udstyr og nøje registreret temperatur og nedbør i deres undersøgelse. Enkelte steder har der være huller i data fra Foulums vejrstation, disse er blevet udfyldt af data fra nærliggende meteorologiske stationer for at sikre et så præcist resultat som muligt.

Ifølge rapporten har klimaet ændret sig de sidste 30 år, når man sammenligner med data fra de foregående 30 år, altså perioden 1961-1990.

“Temperaturen er steget 0,9 °C og nedbørsmængden er øget med 51 mm. Det betyder alt andet lige, at der vil være behov for, at landbruget tilpasser sig disse og eventuelle fremtidige klimaforandringer, hvis vi i fremtiden skal have et bæredygtigt landbrug. Vores vinter og forår er blevet varmere, mens januar og februar er blevet betydeligt vådere, men sensommeren og efteråret er stadig den periode med mest nedbør,” forklarer Finn Plauborg.

I følge rapporten er gennemsnitstemperaturen således steget med 0,9°C fra 7,3°C i perioden 1961-1990 til 8,2°C fra 1991-2020. Ligeledes er den årlige nedbør øget med 51 mm fra 627 til 678 mm. Det er især vinter og forårsmånederne, der har oplevet de største temperaturstigninger. I januar til april ses en stigning på mellem 1,2 og 1,7°C. Nærmere beskrivelse af beregninger samt overblik over specifikke stigninger på månedsbasis (januar-april) findes i rapporten.  

PUNKTER INDHOLD OG FORMÅL
Samarbejdspartnere Institut Agroøkologi, Aarhus Universitet
Ekstern finansiering Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Link til rapporten Den fulde rapport, med detaljerede resultater og metoder her
Kontaktdata

IT-medarbejder Margit Styrbæk Jørgensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +45 22348865 eller mail: margits.jorgensen@agro.au.dk

Akademisk medarbejder Kirsten Kørup, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +45 93522131 eller mail: kirstenkoerup@agro.au.dk

Seniorforsker Finn Plauborg, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +45 22181809 eller mail: finn.plauborg@agro.au.dk