Aarhus University Seal

Forskning og den grønne omstilling

En virtuel konference sætter fokus på forskning og rådgivning, som bidrager til at løse klimaudfordringen, forbedre vandmiljøet og styrke biodiversiteten.

Foto: Colourbox

Ifølge klimaloven skal Danmark være klimaneutral i 2050, og allerede i 2030 skal udslip af klimagasser være sænket med 70 procent. Danmark har forpligtet sig til EU’s biodiversitetsstrategi 2030, som siger at 30 procent af Danmarks areal skal udpeges som beskyttede naturområder. Samtidig skal Danmark leve op til EU’s vandrammedirektiv, som skal sikre at vandmiljøet er i god økologisk tilstand.

Hvis vi skal nå disse mål, så er der bl.a. behov for en grøn omstilling, som sikrer en fortsat produktion af tilstrækkelige fødevarer, men på et mindre areal og med mindre belastning af klima og miljø.

Den grønne omstilling har stor prioritet i befolkningen og blandt politikerne. Regeringen satser med sit landbrugsudspil på at hente en stor del af reduktionen gennem forskning og udvikling af nye tiltag. Derfor er det vigtigt at sikre viden til at udvikle løsningerne, og at beslutningstagerne får kvalificeret rådgivning.

Den 28. maj kl. 09.00-12.00 inviterer Aarhus Universitet, MF Karin Gaardsted, Socialdemokratiet og MF Per Larsen, Det Konservative Folkeparti, til en virtuel konference om forskningen og den grønne omstilling.

Konferencen sætter fokus på den nødvendige forskning og rådgivning, der sikrer mindre klimabelastende landbrug, fødevareproduktion og kostvaner, og som bidrager til at løse klimaudfordringen, forbedre vandmiljøet og styrke biodiversiteten.

Tilmelding her