Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Konkurrence for studerende: Bioøkonomisk innovation i fokus

Igen i år afholdes en dansk udgave af BISC-E, som er en europæisk studenterkonkurrence inden for bioøkonomi. Konkurrencen skal anspore studerende til at interessere sig for recirkulering af biologiske ressourcer og udvikling af biobaserede produkter og processer.

Studerende fra både universiteter og tekniske uddannelser kan deltage i konkurrencen. Foto: AU-Foto.
Studerende fra både universiteter og tekniske uddannelser kan deltage i konkurrencen. Foto: AU-Foto.

I år afholdes den anden udgave af BISC-E, som er en europæisk studenterkonkurrence inden for bioøkonomi. Konkurrencen skal anspore studerende til at interessere sig for recirkulering af biologiske ressourcer og udvikling af biobaserede produkter og processer.

BISC-E står for ”Biobased Innovation Student Challenge Europe” – og er en konkurrence, hvor studerende konkurrerer ved at udvikle forslag til et produkt eller en proces. Forslagene og ideerne kan stamme fra eksempelvis et semesterprojekt, en eksamensopgave eller et virksomhedssamarbejde eller være noget, de studerende selv har optænkt.

De studerende skal sandsynliggøre, at deres forslag er teknisk gennemførlige, og at forslagene er både økonomisk og miljømæssigt bæredygtige. Forslagene bedømmes herefter af en jury med medlemmer fra både universiteter og industri.

Den danske finale afholdes den 27. juni 2018 på Aarhus Universitet i Foulum, i forbindelse med konferencen Circular Bioeconomy Days.

Studerende fra både universiteter og tekniske uddannelser (VIA) kan gratis deltage i konkurrencen. Det anbefales, at holdene sammensættes, således at flere forskellige studieretninger er repræsenteret på holdene.

Tilmelding er åben ind til den 27. maj. 

Læs mere om konkurrencen og tilmeld dig her


Om BISC-E:

BISC-E er udviklet af det hollandske universitet Wageningen. I Danmark er det Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO), som står for konkurrencen.