Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny rapport om virksomhedskonstruktioner i fremtidens danske landbrug

En ny rapport opsamler de vigtigste pointer fra debatmøde om fremtidens virksomhedskonstruktioner i dansk landbrug.

Selveje, indtjeningskrise og nye ejerskabsmuligheder var blandt emnerne på debatmødet i januar. Foto: Janne Hansen
Selveje, indtjeningskrise og nye ejerskabsmuligheder i landbruget var blandt emnerne på debatmødet i januar. Foto: Janne Hansen

Landbrugserhvervet i Danmark befinder sig i øjeblikket i en historisk brydningstid. Cirka en tredjedel af bedrifterne er finansielt udfordrede med høj gæld og lav indtjening, blandt andet som følge af faldet i jordpriserne i 2009, konstant svingende råvarepriser og senest den historisk tørre sommer i 2018. 

Samtidig ses et stigende behov for generationsskifte. Spørgsmålet er, hvordan ejerforholdene i dansk landbrug skal se ud i fremtiden, hvem der skal eje og drive fremtidens landbrug, og hvilken betydning ændringer i ejerforholdene får for danske landmænd.

Med henblik på at diskutere disse spørgsmål blev en række centrale aktører i og omkring landbrugserhvervet inviteret til et debatmøde på Axelborg den 23. januar 2019. Mødet blev afholdt i regi af EU-projektet SUFISA i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Landbrug og Fødevarer.

Du kan læse et sammendrag af mødet i rapporten Fremtidens virksomhedskonstruktioner i dansk landbrug - Ejerskifter, finansiering og robusthed!

Ved mødet indledte en række nøglepersoner, der i deres daglige virke arbejder med problematikken, med at præsentere forskellige perspektiver på erhvervets udfordringer, mulige udviklingsveje og nye ejerformer.

Indlæggene blev efterfulgt af en workshop med diskussion af udfordringer og udviklingsveje for dansk landbrug.


Yderligere oplysninger

Postdoc Martin Hvarregaard Thorsøe
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Mail: martinh.thorsoe@agro.au.dk
Telefon: 87151167