Aarhus University Seal

Stigende herbicidresistens: En kæp i hjulet på dansk landbrug

En ny rapport fra Aarhus Universitet kortlægger en problematisk stigning i antallet af herbicidresistente ukrudtsarter, som udgør en langvarig udfordring for landbruget og kan underminere nuværende ukrudtsbekæmpelsesmetoder.

Photo: Colourbox

Antallet af herbicidresistente ukrudtsarter på danske marker stiger i bekymrende grad. Det viser en ny rapport fra Instituttet for Agroøkologi på Aarhus Universitet.

Hovedforfatter på rapporten, seniorrådgiver Mette Sønderskov, har gentaget en undersøgelse om udbredelsen af herbicidresistens og konkluderet, at problemet er i vækst, og at der er en fortsat trussel mod effektiviteten af ukrudtsbekæmpelse og i sidste ende afgrødeproduktionen.

Rapporten er udført for Miljøstyrelsen som opfølgning på en tidligere rapport om herbicidresistens fra 2016.

Udfordringer og løsninger

Forskerne har anvendt prøver fra hele landet for at vurdere omfanget af resistens hos udvalgte ukrudtsarter. Rapporten er en opfølgning på en tidligere monitorering af herbicidresistens, som identificerede en række ukrudtsarter, hvor der blev observeret en udbredt resistens.

Der ses en stadig stigende udvikling i resistens hos arter som alm. fuglegræs og lugtløs kamille. Italiensk rajgræs, alm. rajgræs og agerrævehale er nogle af de græsukrudtsarter, som typisk giver landmændene problemer med bekæmpelse.

Rapporten underbygger nødvendigheden af en fortsat udvikling af strategier til at håndtere resistens, herunder mere alsidige sædskifter, der inkluderer afgrøder med forskellige etableringstidspunkter og giver mulighed for rotation af herbicider med forskellige virkemekanismer, og brug af præcisionsværktøjer.

Der er et stadigt behov for investering i udvikling af nye bekæmpelsesmetoder. Det er ifølge Mette Sønderskov afgørende for at opretholde produktiviteten i dansk landbrug og beskytte miljøet mod yderligere belastninger fra brug af blandt andet herbicider.

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation.

For mere information, se deklarering i faktaarket i følgende:

”Undersøgelse af udviklingen af herbicidresistens 2021”