Aarhus Universitets segl

Åbent hus: Hvilken betydning har valget af afgrøder på drikkevandskvalitet i landområder som Vester Hjerk?

Kom til åbent hus 29. september 2023 fra kl. 15-17 og hør om et nyt forskningsprojekt, der skal undersøge, hvilken betydning de afgrøder der dyrkes omkring et vandværk, har for drikkevandets kvalitet. Arrangementet afholdes hos landmand Jens Peter Støjberg, der også lægger marker til nogle af projektets forsøg.

Foto: Camilla Brodam Galacho

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 29. september 2023,  kl. 15:00 - 17:00

I hjertet af de maleriske landområder omkring Vester Hjerk foregår forskning i, hvordan landbruget påvirker kvaliteten af vores drikkevand. Projektet Græs4Vand forsøger at tackle den udfordring, der ligger i at balancere landbrugsproduktion med beskyttelse af drikkevandskilder. Til et åbent hus-arrangement den 29. september 2023 mellem kl. 15 og 17, vil projektets fremskridt og perspektiver blive udfoldet og diskuteret.

Drikkevandskvalitet og landbrugsdrift: en balancegang

Vester Hjerk står over for en kompleks udfordring: Hvordan kan vi opretholde en høj kvalitet af drikkevandet samtidig med at drive et produktivt landbrug? Det er netop denne problemstilling, som Græs4Vand-projektet søger at adressere. Projektet fokuserer på sammenhængen mellem valget af afgrøder og kvaliteten af drikkevandet.

Nitratudvaskning og græsproduktion

Et centralt fokusområde i Græs4Vand er udviklingen af græsproduktion som et middel til at minimere nitratudvaskning. Gennem omfattende målinger af nitratudvaskning fra forskellige afgrøder i oplandet til Vester Hjerk-vandværket, har projektet i løbet af et år indsamlet data. Disse resultater vil blive præsenteret og diskuteret under arrangementet.

Udvidelse af græsproduktion: Fra køer til bioraffinering

Græs har traditionelt været en vigtig afgrøde for kvæg og drøvtyggere. Men Græs4Vand tager skridtet videre og udforsker nye anvendelser for græsproduktionen. Potentialet for bioraffinering og produktion af protein åbner døre for en mere diversificeret brug af græs. Det er ikke kun interessant på lokalt niveau, men har også mulighed for at sætte Skiveegnen i spidsen for denne udvikling på landsplan.

Åbent hus: Udforsk fremtiden for bæredygtigt landbrug

Arrangementet vil indeholde spændende og informativt program:

  • Velkomst og introduktion til projektet af Leif Gravesen Formand for Fjordland.
  • Præsentation af vandkvaliteten i Vester Hjerk-vandværk af Anne Mette Nielsen fra Skive Kommune.
  • Indblik i prøvetagningsmetoder og de første nitratmålinger af forskellige afgrøder af Christen Duus Børgesen fra Aarhus Universitet.
  • Pause med forfriskninger.
  • Mette Lübeck fra Aalborg Universitet vil uddybe, hvordan græs kan bruges til produktion af protein.
  • Christian Koustrup Frandsen fra GreenLab Skive Biogas vil dele indsigt i, hvordan græsfibre kan bruges til produktion af biogas.
  • Mulighed for networking og videndeling over øl og vand.

Du er inviteret

Åbent hus-arrangementet, der finder sted hos Jens Peter Støjberg på Lysenvej 7, 7870 Roslev, er en unik mulighed for at forstå sammenhængen mellem afgrødevalg og drikkevandskvalitet samt udforske potentialerne ved græsproduktion på nye måder. Projektet Græs4Vand belyser en bæredygtig vej fremad, hvor landbrugsdrift og beskyttelse af drikkevand går hånd i hånd.

Mere information

Invitation Se invitationen her
Læs mere

For yderligere information og detaljer om projektet klik her.

Kontakt Seniorforsker Christen Duus Børgesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: .45 2169 4138 eller mail: christen.borgesen@agro.au.dk