Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Efterafgrøder, jordstruktur og jordmikrober - forskning med henblik på bedre modellering af udvaskning af N i landbruget

I løbet af sit ph.d.-studium har Jorge Federico Miranda Vélez forsket forskellige jordprocesser og -egenskaber, der spiller en rolle i forbindelse med udvaskning af kvælstof (N) i landbruget.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 22. august 2022,  kl. 13:00 - 16:00

Sted

8814 -3075 Auditorium, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Foto: Jorge Federico Miranda Velez

N-udvaskning udtømmer jorden for dette vigtige plantenæringsstof og kan føre til alvorlig næringsstofforurening af grundvand, floder, søer og oceaner. Computermodeller af dyrkningssystemer (afgrødemodeller) hjælper forskere og rådgivere med at holde øje med risici og undersøge nye strategier til bæredygtig reduktion af N-udvaskning i landbruget. Jorge Federico Miranda Vélez undersøgte, hvordan N indeholdt i efterafgrøderester mineraliseres igen af jordmikrober, hvordan jordbearbejdning påvirker den måde vandstrømmen i makroporerne transporterer NO3- gennem jorden, og hvordan den fysiske forstyrrelse fra frost og tøvejr interagerer med jordstrukturen.

Denne forskning bidrager til den fortsatte indsats for at opnå større rumlig, tidsmæssig og funktionel nøjagtighed i afgrødemodeller.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Mandag den 22. august kl. 13:00
Sted: 8814 -3075 Auditorium, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Titel på ph.d.-afhandlingen: Modelling nitrogen leaching in agriculture - Exploring interdependences between cover crops, soil structure and organic matter turnover

Kontaktoplysninger: Jorge Federico Miranda Vélez, e-mail: jorge_mv@agro.au.dk, tlf: +45 30747037

Medlemmer af bedømmelsesudvalget:

Professor Dr. Kurt-Christian Kersebaum, Ecosystem Modelling Group, Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF), Tyskland

Professor Dr. David Parsons, Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sverige

Seniorforsker Dr. Jim Rasmussen (forperson), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Seniorforsker Dr. Iris Vogeler, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Ph.d.-afhandlingen kan læses på Graduate School of Technical Sciences/GSTS, Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N.