Aarhus Universitets segl

Kom til gratis konference om jordens sundhed

Aarhus Universitet inviterer til gratis konference, hvor du over to dage får et tætpakket program med fokus på jordens sundhed. Oplev demonstrationer i marken, bliv opdateret på den nyeste viden, kommende lovgivning og meget mere.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

onsdag 28. februar 2024, kl. 09:45 - torsdag 29. februar 2024, kl. 15:30

Aarhus Universitet deltager i projektet EJP SOIL, og i den forbindelse inviterer vi ganske gratis til to konstruktive dage i smukke omgivelser på Nørre Vosborg, hvor du har rig mulighed for at netværke, mens du bliver fagligt opdateret. Programmet finder du lidt længere nede på siden her. 

Det eneste, du selv skal betale for, er overnatningen. Her giver Nørre Vosborg en god pris på 875 kr. for et enkeltværelse. Kontakt dem på telefon 97 48 48 97 og oplys, at du deltager i konferencen, når du booker. 

 

Program:

Onsdag den 28. februar 2024

9.45-10.00

Kaffe, te og morgenbrød

10.00-10.10     

Velkomst og start på dagens program

10.10-11.10     

 

Resultater af EU-projekter med relevans for jordsundhed i Danmark

Kulstoflagring som forretningsmodel: Martin Thorsøe (AU) har i projektet Road4Schemes kortlagt europæiske erfaringer omkring design af ordninger der sikrer at kulstoflagring kan blive en forretningsmodel for landbruget og samtidig sikre en miljømæssig gevinst.
Spørgsmål og dialog.

Nye Jordkort (på engelsk): Lucas Gomes (AU) udvikler som en del af projektet SensRes nye jordkort i høj opløsning på jordparcelniveau, som kan støtte landmændene i forvaltningen af jord og produktion. De nye jordkort udvikles ved brug af nye teknologier som sensorer, dronebilleder og satellitbilleder. Spørgsmål & dialog.

Jordpakning under klimaforandringer: Mathieu Lamandé (AU) har i projektet SoilCompac fundet frem til en ny risikoanalyse, der tager udgangspunkt i klimaforandringsscenarier, som hjælper med at evaluere, hvor stor et problem jordpakning bliver i de kommende år.
Spørgsmål & dialog

11.10-11.30

Kaffepause

11.30-11.50

Kommende EU-lovgivning: Status på EU's kommende direktiv 'Soil Moinitoring Law', der blandt andet skal overvåge jordens sundhedstilstand, erosion samt brugen af gødning. Drude Morthorst Rasmussen fra Miljøministeriet giver en kort introduktion til de centrale krav i direktivet og regeringens holdning til direktivet. Hun giver desuden en status på forhandlingerne, centrale knaster i forhandlingerne med de andre medlemslande og tidsplanen for, hvornår direktivet forventes at træde i kraft, hvis det stemmes igennem.

11.55-12.40

          

Kulstoflagring: Betydning og udsigter i Danmark

Jim Rasmussen (AU) fortæller om effekten af samdyrkning på kulstoflagringen og påvirkningen af aktive mikroorganismer i jorden, som han har undersøgt i projekterne MIXROOT-C, MaxRoot-C og AGROECOseqC.

Lars Elsgaard (AU) fortæller om udfordringerne ved anvendelse biokul som et middel til kulstoflagring i jord, der er blevet undersøgt i EJP Soil-projektet CarboSeq.

Andres Felipe Rodriguez Grisales (AU) fortæller om nye målinger af drivhusgasser på våde kulstofrige lavbundsjorde udført i INSURE projektet. Kan kulstoffet forblive i jorden og hvordan påvirker høst af biomasse den samlede udledning af drivhusgasser?

Spørgsmål og diskussion

Andres Felipe Rodriguez Grisales præsenterer INSURE poster som oplæg til senere demonstrationer i marken. 

12.45-13.15         

Frokost

13.30-15.00

Demonstrationer i marken

Kulstofrig lavbundsjord: Se med egne øjne, hvordan vi måler de udledninger fra kulstofrige lavbundsjorde, som ligger til grund for Svarer-udvalgets anbefalinger om CO2-reduktioner i landbruget. I Nørre Vosborg Enge viser adjunkt Jeroen Pullens (AU) et af de meget omtalte lavbundsprojekter, nemlig ReWet, og det udstyr, som bliver brugt til måling af CO2 og metan (CH4) fra det våde lavbundsareal med hjælp fra mikrometeorologiske målinger. Husk gummistøvler.  

Spar tid og penge vha. sensorer (på engelsk): En betydelig mængde tid og omkostninger kan spares ved at bruge nære og fjerne sensorer til kortlægning af jord. Triven Koganti (AU) giver en hands-on oplevelse og indsigt i de arbejdet med forskellige elektromagnetiske jordsensorer. Derudover viser Triven Koganti eksempler på case-studier. 

15.15-15.45  

Kaffe og kage

16.00-17.00

Foredrag med journalist og forfatter Bjørg Tulinius. 

18.30 Gratis middag

 

Torsdag d. 29. februar

 9.00-9.30          

Kaffe, te og morgenbrød samt posters og netværk

9.30-10.45

Hvordan gør vi grøn omstilling økonomisk forsvarlig?
Stil dine spørgsmål til pengemanden, rådgiveren og forskeren. Landbrugsdirektør ved Nykredit Viborg, Torben Lauridsen, rådgiver ved SAGRO, Marlene Roswall Hansen og adjunkt ved Institut for Agroøkologi, Martin Hvarregaard Thorsøe giver et finansielt perspektiv på den grønne omstilling af landbruget.

10.45-11.00          

Pause

11.00-12.00

Prioriteringer i jordforskingen
Hvad er de vigtigste udfordringer for dyrkningsjorden i Danmark, og hvordan skal vi prioritere jordforskningen i Danmark og i Europa i de kommende år? Deltag i diskussionen sammen med Martin Hvarregaard Thorsøe (AU), og bliv klogere på hvordan vi i fællesskab kan adressere udfordringerne.

12.00-12.30

EU’s mission om sund jord
Hør, hvordan den danske Mirror Group, der skal bestå af repræsentanter fra relevante aktører, ministerier, vidensinstitutioner skal skabe sammenhæng mellem nationale aktiviteter og EU’s målsætning om sund jord. V. Ida Astrid Larsen og Mads de Wolff, begge fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

12.30-13.15

Frokost

13.15-13.45          

Breakout sessions

A. Dialog om den danske Mirror Group
Kom i dialog med Ida Astrid Larsen og Mads de Wolff fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om den kommende danske Mirror Group.

B. Ansøgning om midler til Living Labs
Information og konkret vejledning om ansøgning af EU-midler til etablering af et living lab. Få forudsætninger for at skrive en ansøgning, og få muligheden for at komme i gang med etableringen af et living lab. Vi kommer omkring ansøgningsproceduren, økonomiske faktorer, og hvordan man kommer i gang.

13.45-14.30

     

Breakout sessions

A. Gratis databaser med info om jorden (på engelsk)
Lucas Gomes (AU) viser, hvordan man kan bruge de frit tilgængelige databaser 'Soil Data Catalogue' og 'The Soil Cookbook' til at finde data om jorden, kort osv.

B. Jorderosion i Danmark
Er jorderosion et problem i dansk landbrug? Kom og hør mere om emnet og del dit syn med Goswin Johann Heckrath (AU)

14.30-15.00

 

Kort pause

15.00-15.15

 

Næste skridt og fremtidsudsigter

15.15-15.30

Opsamling og afrunding

 

 

Arrangementet er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Når du deltager i dette event, vil din tid blive registreret som medfinansiering på projektet Innovationskraft, som er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.