Aarhus Universitets segl

Hvordan lægger vi trædestenene til fødevaresystemets grønne omstilling?

Vær med når forskere, industri og andre interessenter mødes for at fejre 25-års jubilæet for de langvarige økologiske sædskifteforsøg på Foulum. Som en del af fejringen afholdes et idéværksted, hvor du har mulighed for at komme med input til visionerne for de næste 25 år, og til hvordan vi tager de første skridt mod en grøn omstilling af fødevaresystemet.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 8. juni 2022,  kl. 12:00 - 16:00

Sted

Foulumgaard, Hobro Landevej 17, 8830 Tjele

Igennem de sidste 25 år har de langvarige økologiske sædskifteforsøg skabt en dybere forståelse for afgrødesystemernes økologiske funktioner. Den viden er vigtig, nu mere end nogensinde, i forhold til at kunne forny og udvikle afgrødesystemer, der kan producere den rette mængde mad af den rette kvalitet, men vel at mærke uden at udpine jorden eller påvirke miljø og klima negativt.

De langvarige økologiske sædskifteforsøg har tydeliggjort, hvordan samspillet mellem jord, planter og mikroorganismer har både kort- og langsigtede effekter. De har også givet vigtig information om jord, næringsstoffer og afgrødernes dyrkning, samt effekter på udbytte, kvælstofbalance og jordens kulstof.

Nu fylder disse ”levende laboratorier” for innovation af bæredygtige dyrkningsmetoder 25 år, og det skal fejres ved at se fremad.

Idéværksted ser 25 år ud i fremtiden

Institut for Agroøkologi og ICROFS – Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer inviterer derfor til en eftermiddag med fejring og ikke mindst et idéværksted, hvor forskere, industri, landmænd, rådgivere m.v. er inviterede til at komme med deres input til en vision for de kommende 25 år.

Idéværkstedet skaber rammen for strukturerede diskussioner med fokus på ideer for fremtiden, det vil give et indblik i fremtidens innovation af bæredygtige dyrkningssystemer, ligesom der vil blive lagt op til mulige samarbejder og videre idéudvikling.

Program

12.00 Frokost i forsøgsmarken
13.00 Velkomst og kort introduktion til de langvarige økologiske sædskifteforsøg
Professor og institutleder Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet
13.10 Fejring af jubilæet
14.00 Idéværksted - Alle deltagere inviteres til et ideværksted, som skal afdække udfordringer og inspirere til forskningen, som skaber løsninger for grøn omstilling og bæredygtig planteproduktion.
16.00 Tak for i dag

Praktiske oplysninger

Tilmelding

Alle er velkomne og det er gratis at deltage i jubilæet. Deltagelse kræver dog tilmelding.

Læs mere

Du finder yderligere oplysninger om arrangementet på www.agro.au.dk

Adresse

Jubilæet fejres i forsøgsmarken på Foulumgård Forsøgsstation. Adressen er Hobro Landevej 17, 8830 Tjele

Yderligere oplysninger

Institutleder Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf. 4082 1659, e-mail: jeo@agro.au.dk)

Institutsekretær Jytte Christensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf. 2342 3538, e-mail: jytte.christensen@agro.au.dk