Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Konference: Fødevarer i et ændret klima

Landbrug, virksomheder, forbrugere og samfund har et fælles ansvar for fødevarernes klimabelastning. Nu samles aktørerne til en diskussion om løsningerne. Det sker på en konference i Eigtveds Pakhus den 18. marts 2019.

11.01.2019 | Claus Bo Andreasen

Dato man 18 mar
Tid 09:30 16:00
Sted Eigtveds Pakhus, Strandgade 25 G, 1448 København K

 

De menneskeskabte klimaændringer har enorme konsekvenser for verdens økosystemer og for menneskelige levevilkår. Begrænsninger af klimaændringerne gennem eliminering af udledningerne af drivhusgasser er derfor en af menneskehedens største udfordringer.

Aarhus Universitets interdisciplinære center for klimaforandringer, iClimate samler nu aktørerne til en diskussion om løsningerne. Det sker på en konference i Eigtveds Pakhus den 18. marts.  

Fødevarer er en af de mest betydende kilder til udledning af klimagasser. Hvis vi skal nå FNs målsætning om at undgå at temperaturstigninger på mere end to grader, er der behov for radikale omlægninger i både fødevareforbrug og fødevareproduktion.

Der er tale om en fælles udfordring, hvor forbrugere, producenter og samfund har en fælles opgave i at gøre fødevarerne klimavenlige.

Der vil skulle udvikles produktionssystemer, teknologier og rammevilkår, som giver landbruget og fødevareindustrien mulighed for at producere konkurrencedygtige fødevarer med et lavt klima- og miljøaftryk. Det er samtidig en forudsætning, at forbrugerne sammen med detailhandlen sikrer forbrug og afsætning af klimavenlige fødevarer.

Klimaændringer kan ikke undgås – kun begrænses. Fødevareproduktionen vil skulle tilpasses klimaændringerne, især i form af mere ekstremt vejr. Dette kræver i mange tilfælde ændringer i arealanvendelsen, hvis også natur, miljø og byer skal beskyttes mod nye trusler. Også her er der en stor udfordring med at skabe en fælles forståelse for udfordringer og løsninger, i et samarbejde mellem landbrugets og de mange andre aktører i landskabet.

Dansk landbrug vil formentlig blive mindre hårdt ramt af klimaændringer end mange andre steder i verden, men giver dette Danmark og dansk landbrug en særlig forpligtelse til at bidrage til at sikre verdens fødevareforsyning?  

Formål

Konferencen sætter fokus på de udfordringer og dilemmaer, som både landbruget, virksomhederne, forbrugerne og samfundet i det hele taget står overfor i forbindelse med klimaændringerne. Hvad er mulighederne for at begrænse fødevarernes klimapåvirkning, og hvordan kan dansk landbrug, fødevarevirksomhederne, detailhandelen og forbrugere samarbejde om en klimavenlig udvikling?

På mødet vil forskere og andre eksperter indledningsvist pege på problemstillinger og udviklingsmuligheder på fødevareområdet. Efterfølgende vil repræsentanter fra virksomheder og organisationer komme med deres bud på mulighederne for en fremtidig klimavenlig fødevareproduktion og for dansk landbrugs rolle i en fremtid med klimaændringer.

I løbet af mødet vil der være mulighed for at diskutere og stille spørgsmål til forskere, virksomheder og organisationer.   

Program

Formiddagens indlæg gives på engelsk, mens indlæg og diskussioner om eftermiddagen vil være på dansk. 

9.30Registrering og kaffe

10.00

Welcome address given by the think tank Frej: Collaboration between food producers and consumers in order to increase sustainability 

Discussion moderated by Head of Centre Carsten Suhr Jacobsen, Aarhus University Interdisciplinary Centre for Climate Change (iClimate)

Food systems in a changing climate.
Professor Tim Benton, University of Leeds (UK) 
Can agriculture be climate friendly?
Professor Jørgen E. Olesen, Aarhus University Interdisciplinary Centre for Climate Change (iClimate)
Can we eliminate emissions from livestock?
Professor Peter Lund, Department of Animal Science, Aarhus University
Achieving low emissions through food choice.
Researcher Marie Trydeman Knudsen, Department of Agroecology, Aarhus University
Opportunities and premises for changing consumer behaviour for in a sustainable direction. Professor Jessica Aschemann-Witzel, MAPP Centre, Aarhus University
Innovating climate friendly, novel foods.
Head of Centre Milena Corredig, Aarhus University Centre for Innovative Food (iFOOD) 
12.30Lunch
13.30Sådan reducerer vi landbrugets og fødevarernes klimabelastning - og sådan tilpasser vi os klimaændringerne

Direktør Christian Peter Ibsen, Concito

Seniorkonsulent, Rikke Lundsgaard, Danmarks Naturfredningsforening

Seniorkonsulent Christian Ege, Det Økologiske Råd

Seniorrådgiver Camilla Udsen, Forbrugerrådet Tænk

CSR-chef Thomas Roland, COOP

Bestyrelsesformand Jan Toft Nørgaard, Arla Foods

Viceformand Thor Gunnar Kofoed, Landbrug og Fødevarer

Direktør Hans Aarestrup, Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug

Formand Per Kølster, Økologisk Landsforening

Kaffe
Paneldiskussion modereret af direktør Niels Halberg, DCA
16.00Afslutning

 

Praktiske oplysninger

Sted: Eigtveds Pakhus, Strandgade 25 G, 1448 København K
Tidspunkt: 18. marts 2019, kl. 9.30 – 16.00
Målgruppe: Beslutningstagere. politiske organisationer, landbrugsorganisationer, erhvervsfaglige organisationer, NGO’er, ministerier og styrelser, universiteter, medier m.fl.

Arrangør: Aarhus Universitets interdisciplinære center for klimaændringer (iClimate)
Pris for deltagelse: 250 kr. inkl. moms


Konference, Agro, Anis, Food, DCA