Aarhus Universitets segl

Samdyrknings effekt på flavonoider – ét skridt nærmere et bæredygtigt landbrug

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 19. september 2023, Ida Kristine Lysgaard Andersen

Foto: Ida Kristine Lysgaard Andersen

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Tirsdag 19. september 2023,  kl. 12:30 - 14:30

Sted

Bygning 7613-C101, Auditorium, Aarhus Universitet, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse

I løbet af sit ph.d.-studium har Ida Kristine Lysgaard Andersen forsket i effekten af samdyrkning på metabolomet, især flavonoider, i smalbladet lupin og vårbyg. Flavonoider er plantespecialiserede metabolitter, der findes i mange forskellige plantearter, og de er involveret i flere forskellige funktioner, fx nodulering i bælgplanter, plantens forsvar og signalering. Ida Kristine Lysgaard Andersen har undersøgt, hvordan samdyrkning ændrer koncentrationen af flere flavonoider i skud, rødder og rhizosfærejord af smalbladet lupin og vårbyg, samt annotering af flere nye flavonoider der ikke tidligere har været rapporteret i lupin.

De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelse af, hvordan samdyrkningens effekt på metabolomet kan blive udnyttet til at fremme den grønne omstilling i landbrugsproduktionen
Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 19. september 2023 kl. 12.30
Sted: Bygning 7613-C101, Auditorium, Aarhus Universitet, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse
Afhandlingens titel: Elucidating the effect of intercropping on specialised metabolites in plants and soil using targeted and untargeted metabolomics
Kontaktinfo: Ida Kristine Lysgaard Andersen, e-mail: ida.andersen@agro.au.dk, tlf.: +45 22 86 66 48

Bedømmelsesudvalg:
Professor Torgils Fossen, Institut for Kemi, Bergen Universitet, Norge

Ekstern Forsker Kristian Fog Nielsen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet, Danmark (Senior Principal Scientist, Chr. Hansen A/S, Denmark)

Seniorforsker Fiona Hay (forperson), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Inge S. Fomsgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Seniorforsker Jim Rasmussen, Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences (GSTS), Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.