Aarhus Universitets segl

Temadag om blomsterstriber - tilvejebringelse af udsæd til frøblandinger

Institut for Agroøkologi inviterer alle med interesse for “Tilvejebringelse af udsæd til frøblandinger” til landbrugsmæssige formål til temadag på Aarhus Universitet, Flakkebjerg.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 1. februar 2023,  kl. 10:00 - 14:30

Sted

AU Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse

Pris

350 DKK

Institut for Agroøkologi inviterer alle med interesse for ”Tilvejebringelse af udsæd til frøblandinger” til landbrugsmæssige formål til temadag på Aarhus Universitet (AU), Flakkebjerg.

Med afsæt i projektet ”Afgrødetilpassede blomsterstriber for IPM og bestøvere” ønsker vi at drøfte muligheder og udfordringer i forbindelse materiale til frøblandinger til understøttelse af biodiversitetstiltag i dyrkningsfladen.

På temadagen vil der være oplæg fra interessenter fra Landbrugsstyrelsen, forskning og virksomheder, som producerer frø til og udbyder frøblandinger.

Program

10.00 – 10.10 Velkomst og præsentation af dagens program v. Birte Boelt, AU
10.10 – 10.30 Projektet ”Afgrødetilpassede blomsterstriber for IPM og bestøvere” v. Vibeke Langer, KU; Yoko L. Dupont og Birte Boelt, AU
10.30 – 10.55 Rammebetingelser og regulering af udsæd til anvendelse i frøblandinger v. Merete Buus, Landbrugsstyrelsen
10.55 – 11.15 Hvilke planter er hjemmehørende i Danmark? v. Peter Wind, AU
11.15 – 11.30 Pause
11.30 – 11.50 Planteartsliste for blomster- og bestøverbrak v. Marianne Bruus, AU
11.50 – 12.15 Frøblandinger til landbruget, certificeret udsæd v. Betty Schmidt; DSV Frø

Blomsterfrø af kommercielle arter – standardfrø v. Jens-Olav Høst Hansen, Vikima Seed
12.15 – 12.30 Spørgsmål og dialog
12.30 – 13.15 Frokost
13.15 – 13.45 Initiativet ”Regionale frøblandinger” i Norge v. NIBIO

Den landskabsmæssige betydning v. Ellen Johanne Svalheim

Tilvejebringelse af udsæd v. Trygve S. Aamlid
13.45 – 14.15 Muligheder og udfordringer med tilvejebringelse af udsæd til frøblandinger, dialog
14.30  Temadagen slutter

Pris for deltagelse i temadagen er 350 kr., som indbetales ved tilmelding.

Tilmelding bedes foretaget senest den 23. januar, 2023.

Vi skal venligst gøre opmærksom på, at der er begrænsning på deltagerantal på 50, og at pladser tildeles efter ”først til mølle princippet”.

Når du deltager i dette event, vil din tid blive anvendt som medfinansiering på projektet Innovationskraft, som er støttet af Uddannelses og Forskningsstyrelsen.

Download PDF-version af invitationen her.