Aarhus Universitets segl

25 års forskning i planteavl, -beskyttelse og grøn omstilling

I år kan Aarhus Universitet i Flakkebjerg fejre 25 års-jubilæum. Det blev markeret med en festlig begivenhed d. 8. juni 2023. Her samledes nuværende og tidligere medarbejdere, studerende, samarbejdspartnere og stakeholdere fra hele landet. Jubilæet var en lejlighed til at fejre instituttets mangeårige bidrag til landbrugsforskning og uddannelse.

I sin velkomsttale fremhævede Dekan Eskild Holm Nielsen de mange præstationer og fremskridt, som AU Flakkebjerg har opnået i løbet af de sidste 25 år, hvilket han både lykønskede og takkede nuværende og tidligere medarbejdere for. Slagelses borgmester Knud Vincents takkede for et godt samarbejde og lagde vægt, hvor vigtigt det er for Slagelse Kommune, at have et internationalt anerkendt forskningscenter i baghaven.  

Næstformand i Landbrug & Fødevarer opfordrede til fortsat samarbejde for at sikre fremtidens fødevarer, ligesom han pointerede vigtigheden i at skabe en interesse hos unge mennesker forskning i landbrug og grøn omstilling, som den forskning, der foregår hos AU Flakkebjerg. “Tak for de første 25 år, vi er klar til 25 år mere,” afsluttede han sin tale til de fremmødte.  

Forskere deler ud af deres viden 

Derefter fulgte en række inspirerende foredrag fra fremtrædende forskere fra det vestsjællandske forskningscenter. Her kunne de ca. 175 deltagere få indsigt i forskning i bl.a. “25 års udvikling inden for afgrødeteknologi og genetik, “Diabetesbrød og bioplast”, “Mikroorganismer til forbedring af planters modstandsdygtighed” og “Robotter og planteavl anno 2040”. 

Som afslutning på tale rækken tog institutleder og professor Jørgen E. Olesen gæsterne med på en rejse ind i fremtiden, da han præsenterede visioner og fremtidsplaner for AU Flakkebjerg. Særligt fokuserede han på uddannelser af unge mennesker, generationsskifte og ikke mindst en fremtid, hvor nye teknologier, som dem forskerne tidligere på dagen havde præsenteret, vil få en hovedrolle.  

Fremvisning af forskning, maskiner og robotter 

Efter talerne havde Institut for Agroøkologi, der har til huse i AU Flakkebjerg budt til reception. Udover noget godt til maven og ganen kunne gæsterne nyde det gode vejr og høre de innovative projekter og forskning, der bliver udført på AU Flakkebjerg. Forskningscenteret åbnede nemlig i dagens anledning dørene op for en udstilling, hvor deltagerne kunne se og lære om de nyeste teknologier og metoder inden for landbrugsforskning, samt se og høre om det nyeste og mest avancerede udstyr til forskning og forsøg.