Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet-klimaprofessor i nyt klimapanel

Sektionsleder og professor Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, er udpeget som medlem af Innovationsfondens nye klimapanel.

Professor Jørgen E. Olesen er blevet udpeget som medlem af et nyt klimapanel nedsat af Innovationsfonden. Foto: Jesper Rais
Professor Jørgen E. Olesen er blevet udpeget som medlem af et nyt klimapanel nedsat af Innovationsfonden. Foto: Jesper Rais

Professor og sektionsleder Jørgen E. Olesen er blevet medlem af et nyt klimapanel nedsat af Innovationsfonden. Panelet tæller førende forskere fra Danmark og udlandet, foruden nogle af landets største virksomheder, interesseorganisationer, investorer og andre med et klart fokus på konkrete klimaløsninger.  

Formålet med det nye klimapanel er at bringe forskere og virksomheder sammen for at sikre, at Danmark får mest ud af de mange penge, som Innovationsfonden investerer i klimaprojekter og bidrage til, at fonden får et endnu stærkere strategisk fokus på at investere forskningsmidlerne i de mest effektive teknologier og innovative løsninger, som kan være med til at løse verdens store klima- og miljøudfordringer.

Klimapanelet skal også være med til at anspore forskere, iværksættere og erhvervslivet til at øge investeringen i og satsningen på forskning og teknologik udvikling.  

- Når der bygges bro mellem forskernes viden og ideer på den ene side og erhvervslivet og virksomhederne på den anden, kan vores viden blive omsat til konkrete klimaløsninger og bidrage til at bringe Danmark forrest i feltet på klimafronten, siger professor Jørgen E. Olesen.  

Hvert år investerer Innovationsfonden cirka 1,5 mia. kr. årligt i strategisk forskning, teknologisk udvikling og innovation. De seneste år har fonden investeret mere end en milliard kroner i projekter, der retter sig mod at løse Danmarks og verdens klimaproblemer.  

Innovationsfondens klimapanel består blandt andre af repræsentanter fra World Economic Forum, Verdensnaturfonden, Det Internationale Energiagentur, Danmarks Grønne Investeringsfond, pensionskasser og nogle af Danmarks allerstørste virksomheder.

Du kan se hele listen over klimapanelets medlemmer her.  

 


Yderligere oplysninger 

Sektionsleder, professor Jørgen E. Olesen
Institut for Agroøkologi, AU
Mail: jeo@agro.au.dk
Telefon: 8715 7778
Mobil: 4082 1659