Aarhus Universitets segl

Agronompris til verdenskendt jordbrugs- og klimaforsker

Jørgen Eivind Olesen, Agronom, Professor og Institutleder ved Institut for Agroøkologi, Århus Universitet, er 15. april tildelt Agronomprisen på baggrund af excellent forskning og formidling.

Foto: Dansk Agronomforening

En unik personlighed i samfundsdebatten

Ved overrækkelsen, som fandt sted på Agronomforeningens Årsmøde i Viborg, sagde prisudvalget: Prisen får du, fordi du de seneste år har bidraget til en helt enestående debatindsats i forhold til klimaforståelsen indenfor jordbrugsområdet, både overfor fagfæller, politiske beslutningstagere og hele offentligheden.

En enestående karriere som international forsker, underviser og rådgiver

Jørgen Eivind Olesens enestående karriere blev illustreret med nogle af hans andre prestigefyldte opgaver:

  •  Du har siddet med i IPCC, FN’s Klimapanel og var en del af det forskerhold, der i 2007 modtog Nobels Fredspris.
  • Du er adjungeret professor ved Københavns Universitet, China Agricultural University og Ganzu Agricultural University.
  • Du har haft rådgivende opgaver for både Verdensbanken og FAO.
  • Du er formand for landbrug- og fødevaregruppen i den grønne tænketank CONCITO.

Viser vej for den nye generation

Udvalget konkluderede: Du har med din indsats i den grønne debat også været med til at styrke agronomers profil og image og til at inspirere talentfulde unge og give dem lyst til agronomfaget. Det er vi meget taknemmelige for og ønsker dig succes i fremtiden, ikke mindst med de nye uddannelser ved AU Viborg, du nu er med til at skabe og opbygge. 

Uddeling af Agronompris sker årligt efter indstilling fra et prisudvalg nedsat af Dansk Agronomforening, Association of Danish Agricultural Scientists.

Kontakt

Bo Degnbol Nielsen

Formand for Dansk Agronomforening

Association of Danish Agricultural Scientists

M 24676138

bodegnbol@outlook.dk