Aarhus Universitets segl

AU-forsker er nyt medlem af Klimarådet

Forsker Marie Trydeman Knudsen, Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, er udnævnt som nyt medlem af Klimarådet.

Marie Trydeman Knudsen fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, er udnævnt som nyt medlem af Klimarådet. Foto: Janne Hansen

Klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har peget på forsker Marie Trydeman Knudsen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet som nyt medlem af Klimarådet med virkning fra 1. marts 2019 og fire år frem. Marie Trydeman Knudsen indtræder som en af syv medlemmer af rådet i stedet for Pia Frederiksen, også fra Aarhus Universitet, som ikke ønskede at genopstille. 

Marie arbejder med bæredygtighed og miljøpåvirkning af landbrugs- og fødevareproduktionen. Hun har særligt fokus på at udvikle og forbedre metoderne til livscyklusvurdering (LCA) for at beregne klimaaftryk og miljøpåvirkning af fødevarer og andre biobaserede produkter samt inkludere kulstofændringer i jord og biodiversitet i metoden. 

Klimarådet fik i november 2018 ny formand i form af professor og dekan Peter Møllgaard, Maastricht Universitet. Rådets sammensætning er nu som følger: 

  • Professor og dekan Peter Møllgaard, Maastricht University
  • Forsker Marie Trydeman Knudsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
  • Økonom og rigsstatistiker Jørgen Elmeskov, Danmarks Statistik
  • Professor Jette Bredahl Jacobsen, Københavns Universitet
  • Professor Katherine Richardson, Statens Naturhistoriske Museum
  • Forskningsleder Niels Buus Kristensen, Transportøkonomisk Institutt, Oslo
  • Professor og afdelingsleder Poul Erik Morthorst, DTU Management Engineering. 

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der skal komme med anbefalinger til regeringen om hvordan Danmark når sine klimamål og -forpligtelser. Rådet rådgiver om, hvordan omstillingen til et lavemissionssamfund kan ske på en omkostningseffektiv måde med meget lave udledninger af drivhusgasser samtidig med, at man fastholder velfærd og udvikling. 


Yderligere oplysninger: Forsker Marie Trydeman Knudsen, Institut for Agroøkologi, email: mariet.knudsen@agro.au.dk, telefon: 8715 7958