Aarhus Universitets segl

Biomasse fra ekstensive arealer skal styrkes

Et nyt forskningsprojekt på Aarhus Universitet vil udvikle produktion, høst og udnyttelse af biomasse fra ekstensive landbrugs- og naturarealer.

Udviklng af krav og specifikationer til lette bjærgningsmaskiner er en af mange vigtige komponenter i et nyt forskningsprojekt på Aarhus Universitet, som skal styrke grundlaget for at producere, høste og udnytte biomasse fra ekstensive arealer. Foto: Janne Hansen

Store mængder biomasse fra ekstensive landbrugs- og naturarealer kan udvikles og udnyttes bedre, end det er tilfældet i dag. Det kan for eksempel være i form af en optimering af anvendelsen af græs til biogas, forbedring af recirkulering af næringsstoffer og reduktion af drivhusgasemissioner.

Det er hensigten med forskningsprojektet ”Biomasse fra ekstensive arealer (BioXeks)”, som netop har modtaget 6,5 mio. kr. fra forskningsinitiativet BioBase, som DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug koordinerer.

Seniorforsker Claus Aage Grøn Sørensen er projektets leder, og han peger på, at projektet i udpræget grad kræver en tværdisciplinær forskningsindsats, så vidensgrundlaget inden for en række felter løftes.

- Vores fokusområder i projektet er at få afdækket biomassens produktionspotentiale på ekstensive arealer, krav og specifikationer for teknologi til høst og bjærgning af biomasse fra lavbundsarealer og følsomme arealer. Desuden skal vi se nærmere på metoder til at lagre og forbehandle våde biomasser, videreudvikling af våd biomasse til biogas og endelig skal vi have designet og optimeret hele håndteringskæden fra mark til lager og procesanlæg.

Våde biomasser er udgangspunktet i projektet, som der ikke er mange erfaringer med. Hidtidige erfaringer fra høst og bjærgning af biomasse fra ekstensive arealer er baseret på enkeltstående slæt og håndtering af tør biomasse fra de mindst vandlidende arealer. I fremtiden forventes det imidlertid, at vandstanden på mange arealer stiger som følge af mindre grødeskæring og sløjfning af dræn på blandt andet tørvearealer.

- Det vil betyde, at græsset i højere grad fremover bliver bjerget i våd tilstand, ligesom der kan være interesse i, at der på visse vandlidende arealer etableres nye højtydende græstyper. Det er derfor vigtigt, at konsekvenserne af disse forhold bliver undersøgt i forhold til biomasseproduktion, drivhusgasemissioner samt lagring og håndtering, siger Claus Aage Grøn Sørensen.

Forskningsprojektet er delt op i en række arbejdspakker. En af dem har særligt fokus på biogas, hvor intentionen er at videreudvikle og optimere teknologien, der håndterer græs fra ekstensive arealer til biogas.

- Vi kan øge energiudbyttet og minimere tabet af drivhusgasser ved at arbejde med nyt procesdesign med flere trin, for-hydrolyse og tilsætning af enzymer, lyder Claus Aage Grøn Sørensens vurdering af en af arbejdsopgaverne i projektet, der løber frem til 1. juni 2017.

Yderligere oplysninger
Seniorforsker Claus Aage Grøn Sørensen
Institut for Ingeniørvidenskab
Telefon: 8715 7638
E-mail: claus.soerensen@eng.au.dk