Aarhus Universitets segl

Biopesticider som alternativ til syntetiske pesticider i potteplanter

Et nyt projekt støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) vil sikre større viden om biopesticiders effekt og optimere deres anvendelse med henblik på at erstatte de syntetiske pesticider, der bliver anvendt i potteplanteindustrien. Projektet vil understøtte den grønne omstilling indenfor hele gartnerierhvervet, og vil dermed være med til at fremtidssikre potteplanteproduktionen og imødekomme efterspørgslen på pesticidfri planter.

OptiPotte vil sikre større viden om biopesticiders effekt og optimere deres anvendelse med henblik på at erstatte de syntetiske pesticider, der bliver anvendt i potteplanteindustrien. Projektet vil understøtte den grønne omstilling indenfor hele gartnerierhvervet, og vil dermed være med til at fremtidssikre potteplanteproduktionen og imødekomme efterspørgslen på pesticidfri planter. Foto: Lars Kruse - AU Foto

Potteplanteindustrien i Danmark har en produktionsværdi på 1,85 mia. kroner, og næsten 80% af potteplanterne eksporteres. Ligesom som det sker for afgrøder i marken, så bliver også potteplanter i væksthuse angrebet af forskellige sygdomme og skadedyr. Og ganske som landmanden forsøger væksthusgartnere at gardere sig mod disse angreb. En af de foretrukne metoder har været sprøjtning med syntetiske pesticider.

”Men potteplantesektoren skal jo ganske som resten af jordbrugserhvervet igennem en grøn omstilling. Og her er der brug for en udfasning af syntetiske pesticider til fordel for mere skånsomme løsninger. Der er et pres på producenterne, for både danske og udenlandske aftagere efterspørger pesticidfri produkter,” fortæller professor og sektionsleder Per Kudsk fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Dansk Gartneri har vedtaget en strategi om at syntetiske pesticider helt skal udfases i produktionen af potteplanter, og her kommer det nye projekt OPTIPOTTE på det helt rette tidspunkt. Projektet vil undersøge og udvikle alternative metoder til syntetiske pesticider.

Biopesticider, biostimulanter og basisstoffer

Projekt OPTIPOTTE vil bidrage til at nå målsætningen om at udfase de syntetiske pesticider fra potteplanteproduktionen. Projektet vil nemlig undersøge og dokumentere resultater med forskellige alternative midler til bekæmpelse af sygdomme og skadedyr, der kan anvendes ikke kun i potteplanter, men også i andre gartneriafgrøder.

”I de senere år er en række biopesticider blevet godkendt og markedsført til bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i væksthuse. Det er bl.a. mikrobiologiske midler og midler, der er baseret på naturligt forekommende stoffer såsom planteekstrakter. De vinder mere og mere frem, da de er billigere at udvikle end syntetiske pesticider, ligesom de som regel er mere skånsomme overfor nyttedyr og bestøvere,” forklarer Per Kudsk, der leder det nye projekt.

Udover biopesticider findes der også andre løsninger, som kan benyttes i væksthusene. F.eks. kan biostimulanter og basisstoffer have en effekt.

”Biostimulanter er stoffer, der kan øge planternes naturlige modstandskraft overfor skadegørere. Biostimulanter klassificeres ikke som pesticider,” siger Per Kudsk.

Basisstofferne har en dokumenteret effekt på visse skadegørere, men de anvendes som udgangspunkt til andre formål i f.eks. fødevarer, og derfor anses de ikke for at udgøre nogen risiko for mennesker, dyr eller miljø.

”Der findes altså forskellige alternativer til de syntetiske pesticider, men i praksis er effekten af disse midler ofte utilfredsstillende. Det betyder, at der er et bydende behov for at undersøge, hvordan man kan optimere deres effekt, og om man med en kombination af midler kan opnå bedre effekter,” fortæller Per Kudsk.

Der er et stort potentiale for brug af biopesticider i væksthuskulturer, da det her er muligt at kontrollere klimaet og dermed skabe optimale forhold for deres virkning. Hvilket projekt OPTIPOTTE netop vil undersøge.

Fem store potteplanteproducenter

Projektet skal arbejde med de mest relevante problemstillinger i potteplanteproduktionen, og for at sikre relevansen er fem store potteplanteproducenter med i projektgruppen. De har givet deres bud på, hvad de største plantebeskyttelsesmæssige udfordringer er, så projektet kan have fokus på de vigtigste problemer.

”Nogle af de største udfordringer er lus, trips, meldug og gråskimmel, da de forekommer i et meget bredt udvalg af planter. Sørgemyg, fusarium og pythium giver også store udfordringer, men de er noget mere plantespecifikke,” forklarer Per Kudsk, som også fortæller, at OPTIPOTTE er bygget op med udgangspunkt i gartneriernes tilbagemeldinger. 

”Vi vil i samarbejde med de fem gartnerier undersøge mulighederne for at forvandle biopesticider og andre alternative metoder til reelle alternativer for syntetiske pesticider, så der kan opnås de effekter, som er nødvendige for at producere potteplanter, som både er salgbare i Danmark og lever op til kravene til eksport,” siger Per Kudsk.

Projektet løber frem til 2025, og i løbet af de fire år har projektgruppen planer om at udføre udviklingsforsøg ved Aarhus Universitets faciliteter i Flakkebjerg på udvalgte kombinationer af kulturer og skadegørere. Disse forsøg vil efterfølgende blive fulgt op af demonstrationsaktiviteter hos de deltagende gartnerier.

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Samarbejdspartnere:  Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, HortiAdvice, A/S Knud Jepsen, Gartneriet Pedersen A/S, Rosa Danica A/S, Gartneriet Claus Christensen og Gartneriet PKM. 
Finansiering: 

Projektet er finansieret af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Bevilget beløb:  4.358.792 kr.
Projektperiode: 01.01.2022 – 31.12.2025
Kontakt:  Professor og sektionsleder Per Kudsk, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +45 22283382 eller mail: per.kudsk@agro.au.dk