Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Brug af højdetaljerede data til at forbedre effektiviteten af landbrugets dyrkningsaktiviteter

I løbet af sine ph.d.-studier har Noha Mahmoud undersøgt, hvordan højdetaljerede data kan forbedre dyrkningssystemers effektivitet i relation til både miljømæssige og sociale indikatorer.

Foto: Noha Mahmoud

Landbrugets dyrkningsaktiviteter indebærer negative påvirkninger af både miljøet, samfundet og landmændene selv, hvorfor det er afgørende at indføre innovative metoder til effektivt at reducere disse påvirkninger. Noha Mahmoud har undersøgt, hvordan højopløselige rumlige data kan forbedre effektiviteten af foranstaltninger til afbødning af klimaforandringer og reducere mængden af miljøforurenende stoffer. Hun har endvidere udviklet en metode til estimere risikoen for personskader under forskellige dyrkningsaktiviteter.

Disse forskningsresultater tilvejebringer de nødvendige redskaber til prioritering af dyrkningsaktiviteter for effektivt at reducere landbrugets miljømæssige og sociale følger og dermed forbedre dyrkningssystemernes bæredygtighed, så de overholder EU-målsætningerne i 2050.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: onsdag, den 15. september 2021 kl. 12.00

Sted: 8810-3016 (lok. 4), Blichers Allé 20, 8830  Tjele, Aarhus Universitet. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Karina Rysholt Christensen; kch@agro.au.dk

Afhandlingens titel: Advantages of using detailed data to quantify socio-environmental aspects of agricultural systems

Kontaktinfo: Noha Mahmoud, e-mail: noha.mahmoud@agro.au.dk og noha.mohsen.mahmoud@gmail.com 

Bedømmelsesudvalg:
Professor Henrik Vejre, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Professor Christel Cederberg, Dept of Space, Earth and Environment, Chalmers University of Technology, Sverige
Seniorforsker Per Gregersen (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Seniorforsker Nicholas J. Hutchings, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Dr Vera Eory, Land Economy, Environment & Society, Scotland’s Rural University College, UK
Dr Cairistiona Topp, Agriculture and Farming Systems, Scotland’s Rural University College, UK

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede sende en e-mail til gradschool.tech@au.dk og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.