Aarhus Universitets segl

Danmark investerer i klimaforskning i Ghana

Et igangværende samarbejde mellem danske universiteter og University of Ghana får ny tilført yderligere midler til at styrke forskning i klimaændringer. Det skal styrke forskningsudstyr og undervisning.

Aarhus Universitet bidrager til at styrke forskningen i blandt andet Ghana gennem Danida-programmet Building Stronger Univerisities. Foto: University of Ghana

Building Stronger Universities (BSU3) er et initiativ fra Danida, hvor Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet leder initiativet ved University of Ghana, og hvor også Københavns Universitet og firmaet CG Consult deltager. Hovedformålet er at opbygge forskningskapacitet ved University of Ghana. Projektet, der er bevilget 13 mio. kr. fra Danida over en fireårig periode, har to videnskabelige fokusområder:

  1. Tilpasning til og afhjælpning af klimaændringer i ghanesisk jordbrug med Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet som faglig leder
  2. Malaria med Københavns Universitet som faglig leder

Bedre forskning i klimaforandringer i Ghana

BSU3 projektet ved University of Ghana skal blandt andet opbygge et forskningshold, som er i stand til at udføre konkurrencedygtig forskning indenfor klimaændringer, uddanne nye forskere, producere publikationer både internationalt og nationalt og tiltrække finansiering, alt sammen med fokus på at forbedre ghanesernes levevilkår. 

Projektets formål er altså ikke at forske i klimaforandringer i Ghana, men at uddanne forskere og udbygge forskningsfaciliteterne på University of Ghana, så universitet selv vil kunne lave forskning af høj kvalitet indenfor emnet.

Udover de bevilgede 13 mio. kr. fra Danida har seniorforsker Finn Plauborg fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet ansøgt og fået bevilget 1,1 mio. kr. fra Danidas ekstra pulje til anskaffelse af nyt forskningsudstyr. 

Nyt forskningsudstyr

”Danida udskrev en konkurrence på i alt 9 mio. kr. Kravet for at deltage var at skrive en velbegrundet ansøgning på et beløb indenfor de 9 mio. kr. Vi skrev en ansøgning på 1,1 mio. kr. til nyt forskningsudstyr og oplæring i at benytte det. Og vi fik alle pengene,” fortæller Finn Plauborg. 

Derfor er seniorforskeren i samarbejde med forskere i Ghana i gang med at indkøbe instrumentering og udstyr for 900.000 kr., mens de sidste 200.000 kr. vil blive brugt på oplæring og kurser i at bruge udstyret korrekt. 

”Det udstyr, vi har fået penge til, er til den del af projektet, som handler om klimaforandringer. Vi har blandt andet købt to klimastationer, avanceret måleudstyr til at følge kulstofbalancen i et typisk landbrugssystem og en mølle til at formale grønt materiale og en ovn til at tørre det i,” fortæller Finn Plauborg. 

Det nye udstyr har fokus på kulstoflagring i jorden. Mange landmænd i Ghana gøder ikke jorden, og i gennemsnit dyrkes der kun 1,5 ton majs per hektar. Det betyder, at der formodentligt ikke er en nævneværdig udledning af lattergas fra det ghanesiske landbrug, som under for eksempel danske forhold kan være en af de store klimabelastninger fra landbruget. Tilsvarende kan der dog være udpining af jorden med hensyn til dets kulstofindhold. 

”Vi har en ph.d.-studerende, som arbejder fuldtid med kulstoflagring, han skal blandt andet bruge det nye udstyr,” fortæller Finn Plauborg.

Projektet har yderligere forpligtet sig til at lave en 10-årig strategi for forskning i ”Climate Change Adaptation and Mitigation”, for at sikre, at University of Ghana kan opnå sit mål om at blive det stærkeste universitet i Vestafrika indenfor forskning i klimaændringer. Det nye udstyr er et stort skridt mod at opnå det mål. 

Bag om projektet

Samarbejdspartnere: Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, Københavns Universitet, CG Consult og University of Ghana.

Finansiering: Projektet er finansieret af Danida

Interessekonflikter: Ingen

Mere information: Du kan læse mere om ”Building Stronger Universities, fase 3” her

Kontaktinformation: Seniorforsker Finn Plauborg, Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. E-mail: finn.plauborg@agro.au.dk. Tlf.: +4522181809