Aarhus Universitets segl

DCA's årsberetning er udkommet

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrugs årsberetning for 2014 er netop udkommet.

Danske ministerier har en lang tradition for at samarbejde med videninstitutioner. Hvert år løser DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug via en aftale med Fødevareministeriet mere end 150 forskellige opgaver og rådgiver myndighederne i faglige problemstillinger vedrørende jordbrug og fødevarer.

Forskningen på området danner imidlertid ikke kun grundlag for rådgivning – den er også i udpræget grad grundlag for et omfattende erhvervssamarbejde.

Det kan du læse meget mere om i DCA's årsberetning for 2014 "Perspektiv", der netop er udkommet.   

Formålet med udgivelsen er at give alle med interesse for fødevarer og jordbrug indsigt i det seneste års aktiviteter på centrets kerneområder og synliggøre forskningens helt centrale rolle i forhold til at håndtere samfundsmæssige problemstillinger.

Aftalen med Fødevareministeriet er inddelt i 13 temaområder, der spænder fra fødevarekvalitet til dyrevelfærd og miljø. I årsberetningen er der for hvert område eksempler på, hvordan der i samarbejde med virksomheder og faglige organisationer er udviklet nye produkter og teknologier, som har givet vækst, udvikling og beskæftigelse inden for sektoren.

Årsberetningen kan downloades, men det er også muligt at bestille trykte eksemplarer ved at sende en mail til dca@au.dk – med angivelse af leveringsadresse og kontaktperson.

Læs Perspektiv


Yderligere oplysninger:

Direktør Niels Halberg
DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Telefon: 2963 0093
E-mail: Niels.Halberg@icrofs.org