Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Transport og transformation af N: N2O og NO3- som indikatorer for fjernelse af undergrund N

I løbet af sit ph.d.-studie har Kari Wolf undersøgt individuelle transport- og transformationsprocessers rolle i den umættede zone, og hvordan de interagerer.

Portræt af Kari Anna Wolf, ph.d.-forsvar
Kari Anna Wolf forsvarer sin ph.d. fredag d. 8. oktober 2021.

Det var især denitrifikation og transport af N i agerlandskaber fra forskellige perspektiver, der var Kari Anna Wolfs hovedfokus. Hendes fokus var at følge det kvælstof, der bliver brugt i afgrødeproduktion ligefra det bliver tilført marken til kvantificering af tab fra dræn og endelig til en opskaleret vurdering, hvad der leder til tab af kvælstof til overfladevand og i sidste ende kystvandene. De nye forskningsresultater bidrager til forståelsen af ​​de processer, der påvirker transport og transformation af kvælstof på markniveau, og kan være med til at forbedre strategier til at reducere udvaskning, samt forbedre metoder til at kvantificere kvælstofudvaskning. Resultaterne er også med til at skabe en forståelse af faktorer, der styrer udvaskning i regional skala.

Ph.d.-studiet blev afsluttet på Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet. 

Tid: fredag den 8. oktober  2021 kl. 13:30 
Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til: Karina Rysholt Christensen; kch@agro.au.dk  

Afhandlingens titel: N turnover and transport in arable landscapes
Kontaktinfo: Kari Anna Woolf, e-mail: kari.wolf@agro.au.dk

Bedømmelsesudvalg:

  • Seniorforsker Sofia Delin, Institut for Jord og Miljø, Svensk Landbrugsuniversitet, Sverige
  • Professor Lars Stoumann Jensen, Sektion for plante- og jordvidenskab, Københavns Universitet, Danmark
  • Seniorforsker Chris Kjeldsen (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:

  • Seniorforsker Christen Duus Børgesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:

  • Professor Søren O. Petersen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark
  • Senrioforsker Finn Plauborg, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences (GSTS) 
Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N.