Aarhus Universitets segl

EU-program fremmer næste generation af jordinteresserede forskere

Forskere fra AU Viborg spiller en central rolle i EU-programmet EJP SOIL, der arbejder på at fremme sund jordbund i Europa og samtidig har som mål at bidrage til uddannelsen af den næste generation af jordforskere i EU. Programmet støtter aktivt forskellige initiativer, der sigter mod at hjælpe unge forskere frem. Et område, hvor AU Viborg også bidrager aktivt.

EJP SOIL er et stort EU-forskningsprogram, der samler den europæiske jordbrugsforskning og sætter fokus på landbrugsjordens sundhed på tværs af EU og på bæredygtig, klimasmart dyrkning. DCA og Institut for Agroøkologi ved AU Viborg deltager i programmet, som har et særligt fokus på uddannelse af den næste generation af forskere med interesse for jord og jordbund.

Programmet fremmer aktivt en række initiativer, der har til formål at hjælpe og fremme unge forskere fx igennem aktiviteter som ph.d.-kurser og postdoc-stillinger, men også ved at sætte jord på dagsordenen i forhold til et bredere publikum for at øge bevidstheden om jordbundens betydning i en global sammenhæng.

“Vi har et stærkt fokus på kapacitetsopbygning og har arbejdet specifikt med at uddanne fremtidige forskere i EJP SOIL, fordi det ikke kun handler om at fokusere på sund jord i forhold til en klimasammenhæng - der er også behov for hænder til at løse opgaven,” siger professor Lars Juhl Munkholm, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Den fascinerende jord

En af de forskere, der tilhører den nye generation af forskere med interesse for jord, er 32-årige Loraine ten Damme fra Holland, som har en ph.d. i jordpakning fra Aarhus Universitet.

Efter at have afsluttet sin ph.d. på AU Viborg tog hun til Sverige i forbindelse med en postdoc-stilling ved Sveriges Landbrugsuniversitet (SLU) og vendte senere retur til Aarhus Universitet i en anden postdoc-stilling med fokus på jordstruktur. Nu er hun involveret i to EJP SOIL-finansierede projekter TRACE-Soils og SoilX, der blandt andet har sit ophæng i Institut for Agroøkologi på AU Viborg.

“Variationen i jordbunden og de forskellige typer af jord er dybt fascinerende og grunden til, at jeg blev interesseret i jordvidenskab til at begynde med. Der er ikke så mange andre forskere med den interesse i forhold til andre forskningsområder, og jeg tror, det er fordi folk ofte glemmer, hvad der er under overfladen, og måske ikke indser, hvor vigtigt det er at forstå, hvad der foregår i jorden,” siger Loraine ten Damme.

Loraine mener, at programmer som EJP SOIL er afgørende for unge forskere, der gerne vil have et bredere netværk både nationalt og internationalt. Det er især vigtigt for yngre forskere at udvide deres faglige netværk, og det er også med til at gøre deltagelse i konferencer og faglige events mere udbytterigt, når man kender nogle af de andre deltagere på forhånd.  

“Desuden hjælper programmer som EJP SOIL med at styrke samarbejdet mellem institutioner og enkeltpersoner, hvilket er rart, da samarbejde er afgørende for at forstå jorddynamikken på et større plan - og ikke kun på et lille lokalt plan, hvor det er svært at generalisere resultater ud fra,” siger Loraine ten Damme.

Læs mere om EJP SOIL her.