Aarhus Universitets segl

Europæisk seminar om forskningsbaseret myndighedsbetjening

Når de europæiske regeringer træffer beslutninger om støtte og regulering af landbrug og fødevareproduktion, så bygger beslutningen oftest på videnskabelig rådgivning. Der er imidlertid stor forskel i, hvordan rådgivningen er organiseret i de forskellige lande. Målet med dette første seminar på området er at udveksle erfaringer, som kan inspirere til udvikling af rådgivningen.

Foto: Lars Kruse, AU Foto.

Mange regeringer i Europa har vedtaget ambitiøse mål på landbrugs- og fødevareområdet; f.eks. om at reducere udledningen af drivhusgasser eller forbedre folkesundheden gennem sundere kostvaner. Samtidig er en effektiv og konkurrencedygtig landbrugs- og fødevaresektor afgørende for økonomien i landdistrikterne og fødevareforsyningen. 

Beslutninger kan være komplicerede og undertiden modstridende. Beslutninger, der fremmer den grønne omstilling, kan skabe udfordringer for den traditionelle produktion. 

Landbrug, fødevarer, klima og miljø er blandt de varme spørgsmål på både de politiske og offentlige dagsordener overalt i Europa. Den forskningsbaserede rådgivning er derfor efterspurgt, men ofte også genstand for heftige debatter. 

Stor forskellighed i organisering af rådgivningen 

I Europa dækker begrebet forskningsbaseret myndighedsbetjening over forskellige former for videnskabelig rådgivning. Det overordnede formål er dog at give embedsværket og de politiske beslutningstagere opdateret, verificerbar og evidensbaseret viden i spørgsmål om regulering og politisk beslutningstagning. 

Organiseringen, finansieringen og ansvaret for den forskningsbaserede rådgivning varierer fra land til land, og på tværs af fagområder og sektorer. I nogle lande er organiseringen og finansieringen af de institutioner, der er ansvarlige for rådgivningen, under pres. 

Uanset hvordan den videnskabelig rådgivning er organiseret, så bør den være baseret på principper, som sikrer kvalitet og troværdighed. Armslængde til beslutningstagerne samt transparens i rådgivningen og det videnskabelige grundlag anses som essentielle principper for troværdigheden. Andre principper vedrører den videnskabelige stringens, en klar sondring mellem data og normative påstande samt konsistens og timing af rådgivningen.  

Selv om vægten af de forskellige principper kan variere, så er de nødvendige forudsætninger for at diskutere og udveksle erfaringer omkring den videnskabelige rådgivning. 

Forum for udveksling af erfaringer, udfordringer og bedste praksis 

I en situation, hvor der både er stigende efterspørgsel og stigende pres på den videnskabelig rådgivning, så er der behov for et forum, hvor leverandører af forskningsbaseret myndighedsbetjening kan udveksle erfaringer og få inspiration til udvikling af rådgivningen. Og udvikle samarbejde om dette på tværs af lande og institutioner. 

På denne baggrund inviterer Aarhus Universitet (DCA og DCE) og European Science Advisors Forum (ESAF) til det første europæiske seminar nogensinde inden for landbrugs, fødevarer, miljø og klima. 

Online seminaret holdes den 16. - 17. marts 2021. 

Program og registrering 

Yderligere oplysninger 

Information om seminarets formål og indhold: Direktør, Niels Halberg, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og jordbrug, Aarhus Universitet. E-mail: niels.halberg@dca.au.dk. Mobil: +45 2963 0093 

Information om program og tilmelding: center sekretær Birthe Ømark Jensen, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og jordbrug, Aarhus Universitet. E-mail: birthe.oemark@dca.au.dk. Mobil: +45 2328 2088