Aarhus Universitets segl

Europæiske gæster udtrykte stor begejstring for AU Foulum

200 forskere og repræsentanter fra europæiske virksomheder var over to dage samlet på Aarhus Universitet i Foulum med det formål at skabe grobund for samarbejde inden for bioraffinering.

170 gæster fik en guidet rundtur på AUs forskellige teknologiplatforme. Her besøger en lille skare HTL-anlægget, hvor lektor Ib Johannsen fortæller om mulighederne for at lave råolie af græs. Foto: Margrethe Balling Høstgaard.

Jordbrugs- og fødevaresektoren er et af de områder, hvor samarbejdet mellem forskning og erhverv er stærkest. Ekspertise og kendskab til praktiske problemstil­linger er guld værd for virksomhederne, mens det omvendt er afgørende for forskerne, at deres viden bliver omsat til gavn for erhvervet.

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug under Aarhus Universitet har som hovedmål at synliggøre relevante forskningsresultater-  og faciliteter og derved bidrage til erhvervs- og samfundsudviklingen. Det var baggrunden for, at DCA i samarbejde med en række lokale partnere i dagene 14. og 15. september var værter for et stort, internationalt bioraffineringsseminar.

Arrangementet, der trak forskere og virksomheder fra 17 lande, gav gæsterne mulighed for at deltage i en række workshops, hvor de kunne møde og netværke med europæiske kolleger. Disse workshops omhandlede emner som nye dyrkningssystemer, omdannelse af biomasse til brændstof og andre højværdiprodukter samt brugen af grøn biomasse til fremstilling af protein til svin og fjerkræ.

- Målet med arrangementet var at samle de dygtigste forskere og virksomheder inden for hvert emne og tage de indledende skridt til at danne konsortier, der skal søge projekter i fremtiden, siger erhvervs- og international koordinator ved DCA Centerenheden, Margrethe Balling Høstgaard.

Centrum for bioraffinering

Hun fremhæver et andet og nok så vigtigt formål: At fremvise AUs forskningsplatform BioBase, hvorunder der er finansieret projekter med et samlet budget på 50 mio. kr.

- Det er universitetets mål at blive anerkendt som førende inden for bioraffinering. I forbindelse med dette seminar har vi fremvist AU’s faciliteter for virksomheder og forskere fra ind- og udland, og vi har derved slået fast, at AU Foulum reelt er det danske centrum for udvikling af bioraffinering, siger Margrethe Balling Høstgaard.

Blandt oplægsholderne på seminaret var desuden repræsentanter fra LEGO Koncernen, der fortalte om behovet for biobaseret plastik – og oplægsholdere fra Biobased Industry Consortium (BIC) og Europa-Kommissionen.

- Det er naturligvis vigtigt for AU, at der også fremadrettet skaffes ny finansiering til videreudvikling af de enkelte platforme, og her er samarbejdet med virksomheder afgørende. De skal bringe resultaterne op til storskala. Derfor er et seminar som dette yderst relevant, og vi kan med glæde konstatere, at det var en stor succes, siger Margrethe Balling Høstgaard.


Yderligere oplysninger 

Det internationale bioraffineringsseminar blev afholdt 14. og 15. september på AU Foulum og var arrangeret i samarbejde mellem Aarhus Universitet, FACCE SURPLUS, Inbiom, Brainnovation og Region Midtjylland.

Læs mere om AUs forskningsplatforme inden for biobaseret produktion


Kontakt:

Erhvervs- og international koordinator Margrethe Balling Høstgaard
DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Email: margrethe.hostgaard@dca.au.dk
Fastnet: 8715 1226
Mobil: 4014 7885