Aarhus Universitets segl

Første spadestik til unikt klima-anlæg taget i Nordjylland

Aarhus Universitet er med i et innovationsprojekt, der har til formål at udvikle pyrolyse til en effektiv og økonomisk klimateknologi for dansk landbrug. Projektet SkyClean Scale-up har modtaget 124 mio. fra Pyrolysepuljen og de første spadestik til det nye pyrolyseanlæg er netop blevet taget.

Peder Riis Nickelsen, direktør i Stiesdal SkyClean (th) og Daniel Overgaard Pedersen, ejer af BB Biogas (tv) tager første spadestik til det nye pyrolyseanglæg på gården ved Vrå i Nordjylland. Foto: Energy Cluster Denmark

Pyrolyse af biomasse er kilde til bæredygtig og klimavenlig energi, derudover produceres også et fast kulstofprodukt fra pyrolysen, biokul, som kan fungere som et kulstoflager i landbrugsjorden og bidrage til øget vandholdende evne og pH.

I projektet SkyClean Scale-up er fokus på pyrolyseteknologien, samt mulighederne for at udbygge faciliteter og øge kendskabet til brugen af biokul i dansk landbrug. Fra Aarhus Universitet deltager Institut for Agroøkologi, Institut for Miljøvidenskab og Institut for Ecoscience i undersøgelser af virkningen af biokul på emission af drivhusgasser og på jordens biologi. 

Danmarks største anlæg

SkyClean Scale-up har modtaget en bevilling på 124 mio. kr. fra Pyrolysepuljen og NextGenerationEU. Det er Energistyrelsen, der uddeler midlerne fra puljen, som er et særligt initiativ, der blev vedtaget i finansloven 2021. Formålet er at fremme teknologier med stort potentiale for at nedbringe drivhusgasudledningen fra landbruget.

Hovedparten af projektmidlerne til SkyClean Scale-up går til opførelsen af Danmarks største SkyClean-pyrolyseanlæg. Første spadestik til det store anlæg er netop taget hos den nordjyske landmand Daniel Overgaard Pedersen. Anlægget kommer til at udnytte restprodukter fra landbruget både til produktion af biokul, og til produktion af avancerede biobrændstoffer. Stiesdal SkyClean A/S står bag opførelsen af anlægget, som har en kapacitet på 20 MW. Byggeriet forventes færdigt 1. maj 2023. 

Anlægget vil årligt kunne behandle 40.000 tons tørrede restfibre fra biogasanlægget. Det vil kunne producere 14.000 tons biokul og en stor mængde grøn gas. Alene produktionen af biokul svarer ifølge projektgruppen til, at der årligt bliver suget ca. 26.000 tons CO2 ud af atmosfæren. 

Biokul og biobrændstof

SkyClean Scale-up består af en bred gruppe af samarbejdspartnere fra Aarhus Universitet, Stiesdal SkyClean, BB Bioenergi, KK Wind Solutions, Aktive Energianlæg, Topsoe, Vestjyllands Andel, SEGES, DTU Kemiteknik, DTU Construct, Roskilde Universitets Center, Københavns Universitet/Plan and Environment, Food & Bio Cluster og Energy Cluster Denmark.

Målet er at levere grundlaget for udbygning af pyrolyse og brug af biokul i Danmark. Med 100 anlæg vil der ifølge projektets partnere nemlig kunne nås en årlig reduktion af udledningen af drivhusgasser fra den danske landbrugssektor på mindst 2 mio. ton CO2 i 2030. Hertil kommer, at de grønne brændstoffer fra pyrolyseproduktionen til at fortrænge fossile brændsler svarende til en årlig reduktion i den danske udledning af drivhusgasser i 2030 på mindst 1,6 mio. ton CO2.

Yderligere information

Samarbejdspartnere

Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, Stiesdal SkyClean, BB Bioenergi, KK Wind Solutions, Aktive Energianlæg, Topsoe, Vestjyllands Andel, SEGES, DTU Kemiteknik, DTU Construct, Roskilde Universitets Center, Københavns Universitet/Plant and Environment, Food & Bio Cluster og Energy Cluster Denmark.

Finansiering NextGenerationEU gennem Energistyrelsen
Bevilget beløb 124 mio kr
Projektperiode:  2022-2025
Kontakt

Projektleder Christian Munk, Energy Cluster Denmark. Tlf.: +45 50552606 eller mail: cmj@energycluster.dk

Lektor Lars Elsgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Mail: lars.elsgaard@agro.au.dk