Aarhus Universitets segl

Forbedring af gødningsværdien af afgasset biomasse fra biogasanlæg

Under sine ph.d.-studier undersøgte Jared Nyang'au, hvordan biogasprocessen kan optimeres for at øge gødningsværdien af den afgassede biomasse. Med henblik på at opnå en høj biogas produktion sker der en stigende anvendelse af biomasse med højt indhold af tørstof og lignocellulose, som f.eks. halm, på biogasanlæggene.

Foto: Jared Onyango Nyang'au

Det giver udfordringer med at få en god gødningsvirkning af den afgassede biomasse, idet biogasgødningen dermed indeholder høje tørstofkoncentrationer, der sammen med høj pH forårsager høje ammoniakemissioner efter overfladeudbringning og lav kvælstof gødningseffekt. Jared undersøgte, hvordan forbehandlingsteknikker for biomasse, driftsparametre for biogasprocessen og efterbehandling af afgasset materiale påvirker tilgængeligheden af næringsstoffer og gødningsegenskaberne for afgasset materiale fra biogasanlæg.
De nye forskningsresultater bidrager til forståelsen af, hvordan kvaliteten og gødningsværdien af afgasset biomasse kan forbedres ved at integrere passende teknologier til forbehandling af biomasse og efterbehandling af afgasset biomasse på biogasanlæg.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende

Tid: Fredag, 8. Marts 2024 kl. 10:00
Sted: 8814-3075, AU Viborg - Auditorium, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, 8830 Tjele.
Afhandlingens titel: Designing pre-treatment and anaerobic digestion of biowastes for higher crop nutrient utilisation
Kontaktinfo: Jared Onyango Nyang'au, e-mail: jn@agro.au.dk, tel.: +45 91115562

Bedømmelsesudvalg:
Professor Dr. Klaus Dittert, Department of Crop Sciences, Division Plant Nutrition and Crop Physiology, Georg-August-University Göttingen, Germany

Seniorforsker Dr. Andreas S. Pacholski, Thünen Institute of Climate-Smart Agriculture, Braunschweig, Germany

Seniorforsker Jim Rasmussen (forperson), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Peter Sørensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:

Seniorforsker Henrik Bjarne Møller, Institut for Biologisk og Kemiteknik , Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk


Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences (GSTS)

Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.