Aarhus Universitets segl

Forskellige ikke-kemiske ukrudtsbekæmpelsesstrategier mod tabsvoldende ukrudt i afgrøderækkerne

PhD forsvar, torsdag d. 3 november 2022, ved Margaret R. McCollough

Foto: Margaret McCollough

Igennem hele sit PhD-forløb har Margaret McCollough undersøgt forskellige ikke-kemiske bekæmpelsesmetoder mod ukrudt i afgrøderækkerne – også kaldet i-rækken ukrudt. På grund af nærheden til afgrødeplanterne kan i-rækken ukrudt nedsætte udbyttet betydeligt, hvorfor det er nødvendigt med bekæmpelse. Nærheden til afgrødeplanterne betyder imidlertid også, at der er risiko for at skade kulturplanterne med mekaniske eller termiske bekæmpelsesmetoder. Forskningsemnerne omfattede: (i) udtømning af ukrudtsfrøbanken i afgrøderækkerne mhb. på at nedsætte fremspiringen af i-rækken ukrudt, (ii) optimering af konkurrencen mod i-rækken ukrudt ved tilpasning af afgrødens rækkeafstand og udsædsmængde, (iii) målrettet placering af gylle med formålet at forbedre afgrødens vækst og samtidigt hæmme væksten af i-rækken ukrudt, og (iv) optimering af automatisk bekæmpelse af i-rækken ukrudt vha. radrensning og flammebehandling.

PhD studiet blev udført ved Institut for Agroøkologi, Sektionen for Afgrødesundhed, Fakultetet for Tekniske Videnskaber, Aarhus Universitet

Dette resumé er udarbejdet af den phd-studerende

Tidspunkt: Torsdag d. 3 november, 2022, kl. 15
Placering: Vil blive annonceret
Titlen på PhD-afhandlingen: Non-chemical weed management strategies for controlling intra-row weeds (Ikke-kemiske bekæmpelsesstrategier mod i-rækken ukrudt)

Kontaktinformation: Margaret R. McCollough, e-mail: margaret.mccollough@agro.au.dk, tel.: +1 (207) 413-0407

Bedømmelsesudvalg:

Lektor Christian Andreasen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet, Danmark

Professor Daniel Brainard, Department of Horticulture, Michigan State University, United States

Seniorforsker Henrik Skovgård (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:

Lektor Bo Melander, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Seniorforsker Peter Sørensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Forsvaret vil være på engelsk

Forsvaret er offentligt.
PhD-afhandlingen kan fås ved henvendelse til The Graduate School of Technical Sciences/GSTS, Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.