Aarhus Universitets segl

Forsker fra Aarhus Universitet udnævnt til præsident for international frøgruppe

Lektor René Gislum fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet er udnævnt som præsident for den internationale frøgruppe International Herbage Seed Group.

Lektor René Gislum fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet er udnævnt som præsident for den internationale frøgruppe International Herbage Seed Group.
Lektor René Gislum fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet er udnævnt som præsident for den internationale frøgruppe International Herbage Seed Group. Foto: Arkiv

Den internationale frøgruppe International Herbage Seed Group (IHSG) har fået ny præsident - og det er lektor René Gislum fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Han blev udnævnt ved gruppens konference i Oregon, USA, i maj 2019.

Til dagligt forsker René Gislum i næringsstofforsyning i frøgræs, hvor han i stor udstrækning anvender sensorteknologi til bestemmelse af afgrødernes kvælstofindhold og biomasse. René Gislum er projektleder for en lang række forskningsprojekter inden for dette område.

René Gislum har et stort netværk inden for frøavl og -forskning, som han har opbygget blandt andet ved to forskningsophold ved henholdsvis National Forage Seed Production Research Center, United States Department of Agriculture, og AgResearch i New Zealand. Han har kandidatgrader både som agronom og i statistik samt en ph.d.-grad inden for næringsstofoptagelse og udnyttelse i frøgræs.

International Herbage Seed Group har til formål at stimulere samarbejde og kommunikation mellem forskere, rådgivere og praktikere, som arbejder med produktion af græs- og kløverfrø. Gruppens første konference blev afholdt i Danmark i 1987 på Tune Landboskole, og Danmark har gennem årene bidraget stærkt til gruppens arbejde.

Danmark spiller en vigtig rolle i den globale frøproduktion og inden for frøforskning, og det danske frøfirma DLF arbejder globalt og har leveret græsfrø til mange af de største idrætsbegivenheder.

- Jeg glæder mig til at stå i spidsen for en organisation, hvor Danmark har stolte traditioner og ligger helt i top, siger René Gislum.

 


Yderligere oplysninger

Lektor René Gislum
Institut for Agroøkologi, AU
Email: rg@agro.au.dk
Mobil: 2054 2092