Aarhus Universitets segl

Forskere: Modellering kan støtte kampen mod klimaforandringer i landbrugssektoren

Det er ingen hemmelighed, at klimaforandringer er en trussel mod livet på vores planet. Landbruget spiller en afgørende rolle i kampen mod klimaforandringer, men det er en kompleks opgave. Ifølge en række anerkendte forskere har vi brug for bedre samarbejde mellem forskning, politik og samfund for at nå de politisk fastsatte mål. Her kan modelleringsværktøjer spille en vigtig rolle, det skriver forskere fra bl.a. Aarhus Universitet i en artikel i tidsskriftet Nature Food.

Foto: Camilla Brodam Galacho

Klimaforandringer og hvordan vi kan bekæmpe dem har været et varmt diskuteret emne blandt verdens regeringer. De har talt om, hvordan man kan reducere de skadelige gasser, der bidrager til klimaforandringer, også dem fra landbruget. Dette kan ske ved at mindske udslip eller ved at øge lagringen af kulstof i jorden. Selvom der blev gjort nogle fremskridt under FN's klimakonference (COP26) i Glasgow i 2021, hvor landene blev enige om at sætte mål for at reducere udledningen af skadelige drivhusgasser og øge støtten til udviklingslande, mener forskere fra steder som Aarhus Universitet, at der er stadig en betydelig distance at tilbagelægge i bestræbelserne på at finde løsninger til at mildne klimaforandringerne. 

“Det har været et meget diskuteret emne, men det har i virkeligheden ført til få konkrete handlinger. Vi står jo overfor et dilemma, vi skal producere mad nok til alle og på samme tid beskytte miljø og klima. Det er ikke en nem opgave, og det kan være svært for politikere at vide, hvordan de bedst kan støtte den nødvendige forandring,” siger professor Davide Cammarano fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.  

Han er en af forfatterne bag en artikel, som blev publiceret tidligere på året i tidsskriftet Nature Food. Her fokuserer et hold af anerkendte forskere på vigtigheden i af samarbejdet mellem forskere, politikere og samfund øges, evt. ved hjælp af videnskabelig modellering.   

Barrierer for at tage klimainitiativer i brug 

“Der er flere grunde til, at idéer som at skifte til plantebaseret kost, reducere madspild, producere bioenergi og plante træer for at mindske landbrugets påvirkning af klimaet kan have svært ved at blive virkelighed. Det kan skyldes, at der ikke er tilstrækkelig økonomisk gevinst, at folk har faste spisevaner, at viden ikke spredes godt nok, og at der er teknologiske begrænsninger. Det er et område, hvor politikere skal træffe beslutninger, ellers bliver problemerne ikke løst. Det er vigtigt, at klimainitiativer inkluderer alle i samfundet og alle relevante interessent, og at de tilbyder løsninger, der gavner alle,” siger professor og institutleder Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi.  

Ifølge forskerne er en af de store udfordringer, at det er svært at omsætte solid videnskabelig viden til handling, der gavner alle. Det er ligeledes et problem at kommunikere behovet for handling, så det tages alvorligt af alle lag i samfundet.  

“Vi skal forbedre vores evne til at formidle vores viden og forskningsresultater, så de beslutninger, der træffes, hviler på stærk videnskabelig baggrund. Samtidig er der også et stort behov for mere forskning, der tager hensyn til samfundsmæssige og politiske spørgsmål,” siger Davide Cammarano. 

Samspillet mellem forskning, politik og samfund er ifølge forskerne afgørende for at kunne tage troværdige, relevante og legitime beslutninger til gavn for klimaet. Spørger man Davide Cammarano er et effektivt samarbejde baseret på tre principper:  

  1. At samle forskning og data på tværs af fødevaresystemer er afgørende for at hjælpe med at udvikle politikker, der tager højde for fødevaresikkerhed, sundhed, miljøbeskyttelse og fremme af socialt velvære og lighed. 

  1. At give en pålidelig, letforståelig og uvildig opsummering og vurdering af viden, herunder videnskabelige beviser, usikkerhedsestimater og synspunkter fra de berørte parter, er afgørende for at kunne træffe velinformeret beslutninger. 

  1. At fastlægge og føre en plan for forskning og innovation på politisk niveau, der er relevant og praktisk anvendelig. 

Kræver solid viden  

Skal vi lykkes med at transformere fødevaresystemet, er det nødvendigt at have en stærk forståelse af, hvordan landbruget fungerer, hvad samfundet foretrækker, og hvordan de fremtidige økonomiske og klimatiske forhold vil være. Dette kræver god kommunikation mellem alle parter involveret. 

For at lette kommunikation af komplekse videnskabelige data kan vi ifølge forskerne bruge videnskabelige modeller. Disse modeller hjælper os med at forstå, hvordan landbrugs- og fødevaresystemerne påvirker klimaet, og hvordan systemerne kan ændres for at være mere klimavenlige. Ifølge forskerne kan disse videnskabelige modeller hjælpe os med at træffe bedre beslutninger og forudsige konsekvenserne af de beslutninger, der træffes. 

For at skabe effektive klimaforanstaltninger er det nødvendigt at forstå de kemiske, fysiske, biologiske, sociale og økonomiske systemer, der bidrager til udledning af drivhusgasser. Udviklingen af bedre modeller har gjort det muligt at tage højde for de processer, der ligger bag disse udledninger og dermed også, hvordan man kan fjerne drivhusgasudledningerne.  

“Modellerne hjælper med at give os en bedre forståelse af det samlede billede ved at bruge 'hvad-hvis' scenarier, der lader os undersøge forskellige tilgange til at reducere udledninger. Disse modeller kan variere fra statistiske til mere komplekse modeller, der inddrager biokemiske og økonomiske faktorer,” fortæller Davide Cammarano.  

For at bekæmpe klimaforandringer i landbruget er det ifølge forskerne nødvendigt med et tæt samarbejde mellem videnskab, politik og samfund. Her kan modelleringsværktøjer spille en afgørende rolle, så der kan blive skab konkrete og implementerbare handlingsplaner og tiltag, så drivhusgasudledningen mindskes og klimaforandringerne afbødes mest muligt.  

Faktaboks: Tre eksempler på modeller

GAINS - "Generative Adversarial Infilling Network System." Det er en maskinlæringsmodel designet til at udfylde manglende eller beskadigede dele af data, såsom billeder eller tekst. Generatoren skaber potentielle erstatninger for den manglende data, mens diskriminatoren vurderer kvaliteten af disse erstatninger.

GLOBIOM - forkortelse for Global Biosphere Management Model, er en computermodel, der anvendes i miljø- og landbrugsforskning. Den simulerer arealanvendelse, afgrødeproduktion og deres samspil med klimaforandringer og politiske beslutninger.

CAPRI - Common Agricultural Policy Regionalized Impact model, anvendes til at analysere og forudsige virkningen af landbrugspolitikker, især Den Europæiske Unions Fælles Landbrugspolitik, på regionale landbrugssystemer. Den fungerer ved at simulere, hvordan ændringer i politikker, markedsforhold og landbrugspraksis påvirker produktion, handel og indkomst på regionalt niveau, hvilket hjælper beslutningstagere med at træffe mere informerede beslutninger vedrørende landbrug og landdistriktsudvikling i EU.

PUNKTER INDHOLD OG FORMÅL
Eksterne samarbejdspartnere Institut for Agroøkologi, iClimate og Center for Circular Bioeconomy ved Aarhus Universitet, Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research og School of Biosciences ved University of Birmingham. 
Ekstern finansiering Forskningen blev udført som en del af Science-Policy Knowledge Forum (MACSUR SciPol) projektet under rammerne af det europæiske FACCE-JPI. D.A., J.E.O. og D.C. takker iCLIMATE centeret på Aarhus Universitet. K.K.B., K.H. og F.F. anerkender støtte fra Forbundsministeriet for Ernæring og Landbrug (BMEL) gennem projekterne FKZ 2821ERA03J og 2821ERA04J. C.H.F. blev støttet af en BBSRC-bevilling (BB/N004914/1). M.B. og G.P. anerkender den støtte, de har modtaget via SYSTEMIC, et videnscenter finansieret gennem en fælles handling under ERA-NET ERA-HDHL (nr. 696295). M.S. modtog finansiering fra SALBES, et fælles BiodivERsA-Belmont Forum-projekt med national finansiering fra Østrigske Videnskabsfonden (FWF I-4009).
Interessekonflikt Ingen
Link til videnskabelig artikel Læs mere: “Models can enhance science-policy-society alignments for climate change mitigation” er udgivet i Nature Food. Den er skrevet af Davide Cammarano, Jørgen E. Olesen, Katharina Helming, Christine Helen Foyer, Martin Schönhart, Gianluca Brunori, Keerthi Kiran Bandru, Marco Bindi, Gloria Padovan, Bo Jellesmark Thorsen, Florian Freund og Diego Abalos. 
Kontaktdata

Professor Davide Cammarano, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +45 93522545 eller mail: davide.cammarano@agro.au.dk  

Professor og institutleder Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +45 40821659 eller mail: jeo@agro.au.dk