Aarhus Universitets segl

Fra mark til byggeplads: bæredygtige byggematerialer

Materialer fra landbrugets sidestrømme er en vej med stort potentiale i arbejdet med at nedsætte byggebranchens klimaaftryk. Aarhus Universitet er med i front med nyt projekt.

Landbrug, fødevarer og byggeri.

Tre brancher, der tilsammen står for omkring 60 procent af Danmarks samlede CO2-udledning. Og som hver især har den bundne opgave at realisere de ambitiøse, men nødvendige reduktioner.

Nu er en tværfaglig gruppe af forskere fra landbrug og byggeri, fødevareeksperter, håndværkere, arkitekter og praktikere gået sammen om at undersøge potentialerne i sidestrømme fra landbruget til fremstilling af fremtidens biogene byggematerialer.

Fra Aarhus Universitet er det Uffe Jørgensen og Emil Dahl fra Institut for Agroøkologi, der deltager i projektet.

I stedet for lade plantefibre ende i afbrænding kan man med fordel bruge ressourcerne i bygninger, som ikke blot erstatter CO2- og energitunge konventionelle byggematerialer, men også bliver en meget kosteffektiv carbon capture-løsning, da CO2 bliver lagret og bundet i materialerne i potentielt flere hundrede år.

Lige nu forsøger de tre brancher at leve op til massive CO2-reduktioner i hver deres ’silo’. Med dette projekt vil samarbejdspartnerne vise, hvad man kan opnå, hvis brancherne arbejder sammen på tværs om at finde fælles løsningsrum til gavn for natur, miljø og klima

Projektet består af tre spor:

I det første spor evaluerer de tolv forskellige landsbrugsafgrøder og deres sidestrømme i forhold til de planetære grænser med korn som sammenligningsgrundlag. Dermed foretager de en holistisk vurdering ud fra i alt seks aspekter såsom biodiversitet og nitratudvaskning for at træffe de bedst mulige valg.

I det andet spor fremstiller de en række prototyper på biogene byggematerialer, herunder isolerings- og plademateriale. De første indikative tests sammenligner egenskaberne med konventionelle byggematerialer, så potentialet bliver tydeligt. Der er lagt op til langt flere og mere dybdegående tests i de næste faser, så vi kan sikre gennemtestede løsninger i byggeriet.

I det tredje spor udvikler de et koncept og design for et nyt LivingLab på en eksisterende gård, hvor alle tre brancher – landbrug, fødevarer og byggeri – kan teste kredsløbstankegangen fra mark til hhv. bord og byggeri i drift.

I projektgruppen indgår VIA University College, Aarhus Universitet, Michelin-restauranten Moment, Henning Larsen Architects, Borg Rådgivning og TræVærk.

Projektet er støttet af Rambøllfonden og Realdania og den digitale publikation med resultater fra projektet ”Fra marken til byggeri” kan downloades her: https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/187658265/240129_PIXIbog_Fra_marken_til_Byggeri-dobbelsidet.pdf